חזון לישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית

English

הצהרת חזון
ישראל כמדינה דמוקרטית יהודית

[button href=”#list” target=”” css_classes=”e.g. button_hilite button_pale sm_button”]שמות החותמים[/button]

[button href=”#sign” target=”” css_classes=”e.g. button_hilite button_pale sm_button”]חתום על החזון[/button]

מבוא: מסמך עקרונות זה מוגש לציבור בישראל ובתפוצות*, לקובעי המדיניות בישראל ולמנהיגות היהודית בעולם. החתומים עליו הם רבנים ומנהיגים קהילתיים בעלי השקפות שונות ומגוונות, בישראל ומחוצה לה, אשר שותפים לתחושת הערכה עזה להישגיה של מדינת ישראל בתחומים אין ספור. ישראל הינה דמוקרטיה דינמית וחברה יצירתית. מאז הקמתה שאפה ישראל לא רק לקיים מדינה ריבונית לעם שניטלה עצמאותו ואשר נכפו עליו חיי גלות, אלא גם להגשים ערכי יסוד עליהם הכריזה במגילת העצמאות – מדינה המושתתת על ערכי החופש הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל, המבטיחה חירות ושוויון זכויות וחובות לכל אזרחיה.

אנו מבקשים לבטא במסמך זה את מחויבותנו למימוש ההבטחה לחופש דת ומצפון ולשוויון ללא הבדל דת. אנו מעריכים את שעשתה ישראל בתחום זה עד היום, אך הגשמה מלאה של הבטחת מגילת העצמאות לחופש דת ושוויון ממתינה עדיין לקיום הלכה למעשה. זהו אתגר חיוני הניצב בפני ישראל הן כמדינה יהודית והן כמדינה דמוקרטית. אנו, המחויבים לחיזוקה של ישראל בחומר וברוח ולברית שבינה לבין יהדות העולם, גורסים כי אתגר זה אינו יכול עוד להישאר נחלת הזירה הפוליטית בלבד. אנו נפעל כמיטב יכולתנו, ובשותפות אמת בין ישראלים ליהודים ברחבי תבל, כדי להתמודד עם אתגר זה עד שנצליח יחדיו להפוך את ההבטחה למציאות.

* * * * * * * * * *

כמדינה יהודית, ישראל חייבת לטפח את מאפייניה היהודיים של המדינה;

כמדינה דמוקרטית, ישראל חייבת להעניק שוויון זכויות לכל אזרחיה, ללא הבדל השקפה והשתייכות דתית;

כדי להגיע אל היעד – מדינה יהודית ודמוקרטית, הנאמנה הן למורשתה היהודית והן לערכי הדמוקרטיה – חייבת מדינת ישראל ליישם ערכי יסוד של חופש דת ושוויון זכויות וחובות, המפורטים להלן:

 1. מדינת ישראל , כמדינה יהודית, גאה בזהותה ותיתן לה ביטוי בחייה הציבוריים – תכבד את השבת ומועדי ישראל, תבטיח כשרות המזון במוסדות ציבור, תטפח בחינוך הממלכתי היהודי הוראת תנ”ך לצד ספרי יסוד מארון הספרים היהודי ונכסיה של תרבות ישראל, ברוח של הערכה למורשת היהודית רבת הפנים והפרשנויות שעיצבה את עם ישראל לדורותיו.
 2. מדינת ישראל, כמדינה דמוקרטית, תבטיח חופש דת ומצפון, תנהג בשוויון, ותעניק שירותיה, לרבות תמיכה כספית, ללא אפליה לכל אזרחיה, היהודים והלא-יהודים כאחד.
 3. מדינת ישראל תאפשר לאזרחיה לבחור את מנהיגותם הדתית כרצונם, בלא כפיפות לממסד דתי מטעמה של המדינה. המדינה לא תאציל סמכות שלטונית לממסד דתי כלשהו – בין במישור הארצי ובין במישור המקומי. כל קהילה יהודית תהיה בת חורין להעסיק רבנים על פי בחירתה [ובדומה לכך – גם בני דתות וכהני דת של דתות אחרות]. המדינה לא תיתן את חסותה לשום תנועה דתית או ממסד דתי, אלא שומה עליה לכבד את חירותם ואת שוויון ההזדמנויות, הזכויות והחובות של כל אזרחיה.
 4. אלה הרוצים להביא את מחלוקותיהם וסוגיות אחרות בפני בתי דין דתיים, יוכלו לעשות זאת באופן פרטי, מרצונם החופשי ועל פי אמונתם, ללא שהמדינה תיטול חלק בהליך זה. המדינה לא תאציל סמכות שלטונית ולא תממן פעילותם של בתי דין דתיים.
 5. מדינת ישראל תאפשר ותכיר בחלופות לנישואין וגירושין של אזרחיה על פי בחירתם, בטקס דתי לגווניו השונים או אזרחי. זוג יהודי הבוחר להינשא במסגרת זו – יפנה לאותה מסגרת דתית או אזרחית בה נישא לצורך התרת הנישואין, ביטולם או גירושין.
 6. אלה הרוצים להצטרף לעם ישראל בדרך של גיור דתי יהיו זכאים לבחור את המסגרת הרבנית בה יעברו את הליך הגיור מקרב הרבנים שהוסמכו לרבנות ואשר מוכרים על ידי זרם או תנועה דתית, הפעילים ומוכרים בעם היהודי. גיורים אלה, באופן שוויוני ובכפוף לחוקי השבות והמרשם, יתקבלו על ידי מדינת ישראל כראיה תקפה ליהדותם של הגרים, וזאת בד בבד עם כיבוד זכותן של קבוצות דתיות שונות להחיל את אמות המידה והמבחנים שלהן על תקפות הגיור ככל שהן מתבקשות להכיר בו.
 7. בצד הבטחת חופש הבחירה ושוויון ההזדמנויות והזכויות לכל אזרחיה, ישראל תעמוד על כך כי כל אזרחיה ימלאו את חובותיהם האזרחיות וישתתפו באופן הוגן והולם בנטל הביטחוני/שירות אזרחי, כמו גם בשוק העבודה, וזאת ללא אפליה מטעמי דת, גזע ומין.
 8. חופש הפולחן לבני כל הדתות במקומות הקדושים להם הוא זכות המוכרת בישראל משכבר הימים. במימושה של זכות יסוד זו, תנהג ישראל ברגישות להבדלי מנהגים ומסורות דתיות כמו גם לשוויון מגדרי, ברוח של כבוד הדדי.

נוסח על ידי הרב מרק אנג’ל, הרב אורי רגב


* אלה מאתנו שאינם אזרחי ישראל מבינים כי הכרעות בדבר אופיה ומדיניותה של מדינת ישראל נעשות על ידי אזרחיה ונציגיהם, אך כיהודים הנאמנים למרכיביה המגוונים והשונים של הקהילה היהודית, הן בתוך ישראל והן מחוצה לה, אנחנו שואפים לתמוך ולסייע למאמץ חשוב זה.

.הפצת החזון בישראל נעשית בסיועה הנדיב של פדרצית מטרווסט רבתי, ניו ג’רזי

צרפו את קולכם ושמכם, כפרטים או כארגונים, בתמיכה בחזון, על ידי מילוי הטופס ולחיצה על ‘הירשם עכשיו’.

למניעת כפילויות, לכל כתובת דוא”ל יכלל ברשימה רק שם אחד ברשימת החותמים הפרטיים. רק החתימה האחרונה [והשם המופיע בה] תיכלל ברשימה אם צויינה אותה כתובת דוא”ל בחתימה קודמת. עם זאת ניתן לעשות שימוש נוסף באותה כתובת דוא”ל בחתימה בשם ארגון אחד או יותר.

ארגונים

 • Enter the short version of the petition name as the default value in the advanced tab.
 • Enter the Gravity Form ID as the default value in the advanced tab.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

חותמים פרטיים

 • Enter the short version of the petition name as the default value in the advanced tab.
 • Enter the Gravity Form ID as the default value in the advanced tab.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

חותמים יוזמים

רבנים מארה”ב

פרופ’ דוד אלנסון מנהל מרכז שוסטרמן ללימודי ישראל באוניברסיטת ברנדייס
מרק אנג’ל מנהל המכון לרעיונות ואידאלים יהודיים
ברדלי שביט ארטסון דיקאן בית המדרש לרבנים ע”ש זיגלר
ריק ג’ייקובס נשיא האיחוד ליהדות רפורמית [URJ]
שרה הורביץ מייסדת משותפת ונשיאת ישיבת מהר”ט
פרופ’ דבורה וקסמן נשיאת המכון לרבנים ואיחוד הקהילות הרקונסטרוקציוניסטיות היהודיות [RRC]
ד”ר דוב זקהיים יו”ר הקואליציה היהודית לשוויון דתי
אריק יופה נשיא לשעבר של האיחוד ליהדות רפורמית [URJ]
רחל נתן יורוביץ נשיאת אוהלה: התאחדות רבנים וחזנים להתחדשות יהודית
אשר לופטין נשיא ישיבת חובבי תורה [YCT]
רוברט סלוסברג יוֹשב רֹאשׁ, הקרן המסורתית
דוד ספרסטיין האיחוד ליהדות רפורמית
אהרון פנקן, ז״ל נשיא ההיברו יוניון קולג’ – מכון למדעי היהדות
מרשה פרגר מנהלת תוכנית ההסמכה של אלף – הברית למען התחדשות יהודית [ALEPH]
דברה ניומן-קימן
וג’ייקוב בלומנטל
הנשיאה והמנכ”ל – כנסת הרבנים הקונסרבטיבים [RA]
פרופ’ מיכאל צ’רניק – יו”ר
סטנלי דייוידס
אליס וכטרמן
גורדון טאקר
מרק לוין
פמלה פריידמן
הוועד המנהל של “רבנים וחזנים למען חופש דת ושוויון בישראל”
דוד שטרן
וסטיבן פוקס
נשיא ומנכ”ל של ארגון הרבנים הרפורמיים בצפון אמריקה [CCAR]
פיליפ שיים
וג’ולי שונפלד
הנשיא והמנכ”לית לשעבר – כנסת הרבנים הקונסרבטיבים [RA]

 

רבנים מישראל

ד”ר מיכאל אברהם
אביטל הוכשטיין נשיאת מכון הדר – ישראל
ד”ר דניאל הרטמן נשיא מכון שלום הרטמן
עו”ד גלעד קריב מנכ”ל התנועה הרפורמית – יהדות מתקדמת בישראל
אורי רגב מנכ”ל חדו”ש – לחופש דת ושוויון
דוד רוזן המנהל הבינלאומי של יחסים בינדתיים – הועד היהודי אמריקאי

 

מנהיגים ופעילים חברתיים מארה”ב

פרופ’ ארנולד אייזן נגיד הסמינר התיאולוגי היהודי [JTS]
גדעון ארונוף מנכ”ל בפועל, הקרן המסורתית
מים ביאליק שחקנית, חוקרת מוח ופעילה חברתית
ד”ר סטיבן ביים מנהל המחלקה לחיים יהודיים בוועד היהודי-אמריקני [AJC]
צ’רלס ברונפמן מייסד משותף של “תגלית”
סטנלי גולד יו”ר חדו”ש – חופש דת לישראל
מיכאל וסוזי גלמן
מייקל דאגלס שחקן, מפיק ופעיל חברתי
עו״ד מורי לוליכט
ד”ר בת שבע מרקוס
וד”ר שרון וייס גרינברג
נשיאת ומנכ”לית הברית הפמיניסטית היהודית-אורתודוכסית [JOFA]
דארל סטיינברג ראש עיריית סקרמנטו ונשיא הסנאט של מדינת קליפורניה לשעבר
ריצ’י פרלסטון יו”ר לשעבר של חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית לישראל
דוד דניאל קליפר יו”ר מועצת המנהלים של אלף – הברית למען התחדשות יהודית
ג’יין שרמן

 

מנהיגים ופעילים חברתיים מישראל

ערן ברוך מנכ”ל בינה
יוסי קליין הלוי עמית מחקר בכיר במכון שלום הרטמן
עו”ד יזהר הס מנכ”ל התנועה המסורתית בישראל
ד”ר תומר פרסיקו מכון שלום הרטמן ואוניברסיטת תל אביב
אורי קידר מנכ”ל ישראל חופשית
פרופ’ אמנון רובינשטיין המרכז הבין תחומי בהרצליה
ג’י רודרמן נשיא קרן משפחת רודרמן

 

חתימות ארגונים

47 Signatures To Date

Communauté Juive Libérale de Genève - GIL, Geneva, Switzerland
Maison du Judaïsme Libéral, toulouse, occitanie, France
JUDAISME EN MOUVEMENT, PARIS, France
Communauté Juive Libérale SHEMA KOLENOU Montpellier, Montpellier, Occitanie, France
CJL Dauphiné, Grenoble, Isére, France
Judaismeenmouvement, Paris, France
judaisme en mouvement, Paris, Ile de France, France
Synagogue Kehilat Kedem, Montpellier, Languedoc, France
Federation du Judaisme Liberal Francophone, paris, France
Judaisme en Mouvement, Paris, France, France
Synagogue Keren Or - Lyon, Lyon, Auvergne Rhône Alpes, France
Kehilat Gesher, Paris, France
CJl- Île de France (Paris), Paris, France, France
WUPJ, Melbourne, Australia
Environmental Builders & Youth Entrepreneurship Organization, Banjul, Serekunda, Gambia
The World Union for Progressive Judaism, Jerusalem, Israel
Bney brit jewish community, New York, United States
Jewish Federation of Louisville, Louisville, Kentucky, United States
J-PLAN, New York City, New York, United States
Central Conference of American Rabbis, New York City, NY, United States
The Rabbinical Assembly, , United States
MERCAZ USA, New York City, NY, United States
Central Synagogue, New York City, NY, United States
Temple Emanuel of Greater New Haven, Orange, CT, United States
Jewish Relationships Initiative, Wynnewood, PA, United States
Safer HaBrit, Jerusalem, Israel
B’nai Tikvoh-Sholom, Bloomfield, CT, United States
Antelope Roseville Jewish Congregation, Sacramento, CA, United States
Women of Reform Judaism, New York City, New York, United States
Temple Anshe Sholom, Olympia Fields, IL, United States
Congregation Rodef Sholom, San Rafael, CA, United States
Bnai Zion - Texas, TX, United States
Honey Foundation for Israel, NYC, NY, United States
Cantors Assembly, Akron, OH, United States
Temple Kol Tikvah, Woodland Hills, CA, United States
Midway Jewish Center, Syosset, NY, United States
Friends of Jewish Renewal in Poland, Los Angeles, CA, United States
Temple B'nai Tikvah, Calgary, Alberta, Canada
Temple Judea, Coral Gables, FL, United States
Temple Emunah, Lexington, MA, United States
Havurah Shir Hadash, Ashland, OR, United States
Temple Isaiah of Contra Costa County, Lafayette, CA, United States
Edinburgh Liberal Jewish Community, Edinburgh, United Kingdom
Brighton & Hove Progressive Synagogue, Brighton & Hove, United Kingdom
Arzenu Olami, Jerusalem, Jerusalem, Israel
גשרים לתקווה, חיפה, United States
Southgate Progressive Synagogue, לונדון, United Kingdom

חתימות אישיות

1861 Signatures To Date

Sarina Berlow, PA, United States
Mr. Alexander Rabinowitsch, Israel
אסנת שיינברג, Israel
Mr. Humberto Salgado, Cortes, Honduras
Rabbi Neal Katz, Texas, United States
Seth Lewis Levin, FL, United States
Mr. Andrew Green, FL, United States
Rabbi Fabian Sborovsky, United Kingdom
Ms. Sandra Tankoos, Florida, United States
Mr. Leonardo Pugliese, MI, Italy
Rabbi Richard Jacobi, Middlesex, United Kingdom
René Jacobsohn, Switzerland
Dr. Hanno Scholtz, ZH, Switzerland
Ms. Pascale Goncalves, Rhône, France
Mr. frédéric BRESSON, France
Rabbi Irit Shillor, Essex, United Kingdom
Mr. Tavlaridis Charilaos (ari), Occitanie, France
Mr. Tavlaridis Charilaos(ari), Midi Pyrenee, France
Mr. David Sikorsky, Switzerland
Françoise-Abigail DAMERVAL, Rhône -Alpes Auvergne, France
Mr. David Alain DAMERVAL, Rhône-Alpes, France
Marion Evy Stöckli Kleinberger, Switzerland
Mr. Bernard Largeault, France, France
Ms. Maayan Burroughs, Occitanie, France
Ms. Benlafquih Véronique, France
Ms. Nadine Zimermann, occitanie, France
Ms. HOEDTS VERONIQUE, FRANCE, United States
Celia Naval, France
Ms. Hoedts Veronique, United States
anne binder, France
Mr. Lionel Errera, France
Ms. Patricia GORDON, France
Ms. Fortunee Tchaves, France
Mr. Pinkstein Jean Louis, United States
Shoshana Dahan, France
Mr. Elie DAVID, France
Hélène Nakache, Israel
Mr. David Forgione, Rhône, France
Mr. Philippe Madar, France
Dr. Denis POIZAT, France
Mr. Didier Abraham TESSIER, Ile de France, France
Mr. philippe haddad, France
Ms. Helene Attali, United States
Ms. Myriam CARVILLE, France, France
Rabbi Tom Cohen, Ile de France, France
Mr. Michel Kahn, France
Thierry KOCH, France
Rabbi Yuval Keren, United Kingdom
Rabbi François Garaï, Geneva, Switzerland
Rabbi Douglas Charing, W.Yorks., United Kingdom
Rabbi Colin Eimer, N/A, United Kingdom
Rabbi Maurice Michaels, United Kingdom
Rabbi Iris Ferreira, United States
Rabbi Barbara Borts, United Kingdom
Rabbi Sylvia Rothschild, United Kingdom
Rabbi Gershon Silins, Herts, United Kingdom
Rabbi Frank Hellner, Hertfordshire, United Kingdom
Rabbi Walter Rothschild, Berlin, Germany
Dr. Moshe Navon, Germany
Rabbi Lisa Barrett, Cheshire, United Kingdom
Rabbi Roberta Harris-Eckstein, United Kingdom
Rabbi Lior Bar-Ami, Austria
Rabbi Jacqueline Tabick, London, United Kingdom
Rabbi Akiva Weingarten, Switzerland
Rabbi Daniela Touati, Rhône Alpes, France
Rabbi Warren Elf, Greater Manchester, United Kingdom
Rabbi Stephen Berkowitz, Spain
Rabbi Corrie Zeidler, Netherlands
Rabbi Reuven Bar-Ephraim, Zurich, Switzerland
Norman Stern, Ontario, Canada
Tzipora Ne'eman Feder, Israel
Ms. Etienne Kaplan, ON, Canada
Dorothy Ross, Ontario, Canada
Merle Goldman, Ontario, United States
Bracha Feder, Israel
Ms. Linda Segal, Ontario, United States
Jon Parritz, MN, United States
Ms. DORIS ADAMS, GA, United States
TereZa Suzanne David Horak, Florida, United States
עודד ניב, United States
Rabbi Matan Peled, Israel
Rabbi Erin Boxt, Tennessee, United States
Mr. אלימלך ליברמן, Israel
Ms. Salit Amrani, United States
Rabbi Rosalind Glazer, PA, United States
Mr. Jules Mermelstein, PA, United States
יוסף נמר, Israel
Rabbi Ruth Adar, California, United States
Rabbi Natanael Safir, PA, Brazil
Ms. אורטל צח, Israel
Mr. Alex Vido, SP, Brazil
Rabbi Youssef Zaitune Halevi Korach, São Paulo, Brazil
Mr. Robert Teicher, CT, United States
David Friedman, NY, United States
Henry Saltzman, United States
Ms. שי-לי מנדל, Israel
Mr. Imen Mohamed, California, United States
Mr. Alberto Moel Arditti, CA, United States
Mr. Ricardo Strausz, Israel
Ms. Maneesha Fraser, AB, Canada
Mr. William Pieri, Texas, United States
Ms. מיטל כהן, Israel
Dr. אילן אזרחי, United States
Rabbi Connie Golden, Virginia, United States
Shirley Michalove, Georgia, United States
Mr. claude bader, Not USA/Canada/Australia, Israel
Jay Tanenbaum, United States
Ms. Marion Juster, Israel
Ms. Joyce Bigio, Mi, Italy
Dr. Mati Schwarcz, Israel
Mr. Mark Stave, MD, United States
סוזן בן נון, United States
Rabbi Gordon Fuller, Maryland, United States
Rabbi Simkha Y. Weintraub, NY, United States
Rabbi Yosi Gordon, MN, United States
Rabbi Alexandria Shuval-Weiner, GA, United States
Rabbi Matt Friedman, CA, United States
מאיר צמח, United States
Rabbi Yossef Dinim, United States
Dave Berry, Alabama, United States
Rabbi David Bockman, New Jersey, United States
Mr. David Katz, CA, United States
Ms. Judith Ish-Horowicz, London, United Kingdom
Gerri Miller, California, United States
Ms. Carol Simon, United States
Rabbi David Ostrich, Pennsylvania, United States
Mr. 'Arnold Weintraub, New York, United States
Ms. מעיין שטיבלמן, United States
Rabbi Robert Rubin, New Jersey, United States
CeCe Langs, CA, United States
Mr. Zvi Levran, Israel
Rabbi Ariel Walsh, Maryland, United States
Hava Fleming, Switzerland
גוון סקאלי, United States
Ms. Sandra Tankoos, FL, United States
Ms. Marie Abrams, Kentucky, United States
Dr. אלעד נור, Israel
Dr. Roy Meoded, Switzerland
Amos Hintermann, Switzerland
Mr. Anwar Shaikh, ON, Canada
Dr. פטר ראובן, Switzerland
Carl Bensinger, KY, United States
Rabbi Donald Berlin, United States
Ron Cohen, New York, United States
Peter Buchsbaum, New Jersey, United States
Rabbi Shalom Schachter, Ontario, Canada
Rabbi David Ariel-Joel, KY, United States
Dr. Steven Bloom, KY, United States
Rabbi David Bloom, KY, United States
Dr. Karen Bloom, KY, United States
Seymour Lipton, IL, United States
Dena Nelson, Ky, United States
Cantor David Lipp, Kentucky, United States
Sarina Berlow, PA, United States
Mr. Adam Fisher, Western Cape, South Africa
Mr. Ferdinand Boll, Gauteng, South Africa
Rabbi Julia Margolis, South Africa
Ms. Dee Moore, Western Cape, South Africa
Cantor Salomon Vaz Dias, New York, United States
David Lasker, CA, United States
Mr. Wiatt Bowers, FL, United States
Rabbi Jessica Shimberg, TN, United States
דוד מילוא, Israel
נחמה קפלן, United States
Dr. רונלד רוריק פורר, Israel
Rabbi Aaron Petuchowski, IL, United States
Mr. Pablo Lumerman, RIo Negro, Argentina
Ms. endurne endurne, Россия, Spain
rochelle rodney lando, --, Israel
גאיוס האוזלר, Israel
Mr. אלכסנדר ציסטי, Israel
Mr. Fabio Benjamin Fantini, Italy
Rabbi Joel Oseran, Other, Israel
Mr. M. Elie Alyeshmerni, CA, United States
Rabbi Raachel Jurovics, NC, United States
Stephen Cooper, Michigan, United States
Prof. Rivka Dori, CA, United States
LEONARD ROBBINS, Siena, Italy
Haim Glottman, Israel
Mr. Moisés Storch, SP, Brazil
Ms. Jeanette Friedman, PA, United States
Rabbi Niles Goldstein, CA, United States
Rabbi David Eligberg, New York, United States
Varda Rushiniak, United States
Ms. Tali Elhadad, United States
דפנה בראונינג, United States
Ms. Anne Picus, Israel
Rabbi Capers Funnye, IL, United States
Rabbi Richard Camras, CA, United States
Rabbi Ahud Sela, CA, United States
אפיק נאסי, Israel
Mr. ניב קורח, United States
Noah Kamens, NJ, United States
Mr. יונתן טירנובר, United States
Glenn Rabney, CA, United States
Rabbi Paul Kipnes, CA, United States
Alan Ross, Calif, United States
sara shapiro, CA, United States
Ms. Jan Costa, Lancashire, United Kingdom
Rabbi Michael Rothbaum, MA, United States
Rabbi David Levin, pa, United States
Ms. Vered Talmon-Segev, United States
Ms. אווה ברוק, United States
trudi gamliel, United States
כרמלה צינס, United States
Mr. Larry Weisenberg, CA, United States
ASSAF BUKOVSKI, WEST GALILE, Israel
Dr. Cheryl Lester, KS, United States
Rabbi Deborah Bronstein, CO - Colorado, United States
Ms. Sherry Barak, United States
Ms. מריה טרמבובלר, Israel
Ms. רבקה אביב, Israel
Judith Hanania, Israel
Dr. צבי ניקומרוב, United States
Ms. יבדוקיה גולייב, United States
Jim Schwartz, United States
יזהר כוכבי, United States
Ms. אלה שלמית גוטליב, Israel
חמדיה סקוט, Israel
שלמה כהן, Israel
יאיר אטיאס, United States
Ms. Irit Gal, Israel
Mr. מיכאל איצקוביץ, United States
Ms. אהובה ברסלבסקי, United States
Mr. עילאי הרסגור הנדין, Israel
Rabbi Sam Fishman, md, United States
Mr. Maurice Green, Ontario, Canada
Matthew Levin, NY, United States
Mr. יואל כרמל, United States
עמי שטיינר, United States
Ms. אגי אדלר, United States
Rabbi Andrew Ettin, NC, United States
Mr. Yoel Borgenicht, NJ, United States
נילי סלע, United States
נתן ברקת, Israel
שרה רובין, United States
גרסיאלה ברצ'ילון, United States
Mr. סטפן קוזין, Israel
Ms. Efrat Lev, United States
Ms. בלה שוסטרמן, ישראל, United States
Mr. עופר אביטל, United States
Ms. רחל זיס, United States
חגית יעיש, Israel
Mr. giora borochov-itamar, Israel
Ms. רינה בקר מולכו, ישראל, United States
צילה לוי גולדבלט, ישראל, United States
Ms. דנה בז׳רנו, United States
Mr. יאיר לפיד, United States
נתן כהן, United States
Ms. ויקטוריה חייטין, United States
אודי זלמן, ישראל, Israel
Dr. דגנית אופק, Israel
Mr. מני דרבנר, United States
Mr. Yair Ben Joseph, Israel
Ms. יהודית קונפורטי, United States
יעקב פזהר, United States
Mr. אלכסנדר צ׳אוסובסקי, Israel
Ms. רגינה ליוטרין, Israel
רינה שרב, United States
איריס ניצה מירב, United States
מיכל בוניאל, United States
Mr. יוסי בר-ניב, Israel
Mr. שרון חסין, Israel
ענת גבעוני, Ireland
Mr. יונדב מסיקה, Israel
Mr. עמית נר גאון, Israel
Mr. אלדד ידידיה, United States
Ms. רחל מלבסקי, United States
Ms. מרטה מיכנוביץ, United States
אבי הולצמן, Israel
עדי מאירי, United States
Ms. Asya Mikhaylov, United States
ארי צ'רצ'ס, Israel
גיורא קרן, United States
גלי זוהר, Israel
רויטל חייט, Israel
Mr. יוסף יניב, United States
הדס נודלר, Israel
חוה בניהו, United States
אריה בניהו, United States
Mr. אורי שמש, United States
Ms. Bar Sharon, Israel
יעל כהן, United States
פלורה רביד, United States
Orit Will, Israel, United States
חרמונה בר, United States
Ms. Isabella Rosca, Israel
Ms. יוכי לוי, United States
Mr. רון יבין, United States
Mr. אילן סולודקוב, Israel
Mr. גדי קינן, United States
נורית ירון, United States
Ms. Zulma Gazit, United States
רחל בלוך, United States
ליאורה רודן, United States
גלית גרינשטיין, United States
נטליה טימופייב, Israel
Mr. אמיר רביד, United States
שמחה אורן, United States
Mr. משה נח מטות, Israel
גבריאלה רגף, United States
יוכי בן שמואל, United States
Ms. זיוה ספקטור, United States
רות שגיא, United States
דני בסני, Israel
Mr. עידן יושע, United States
Ms. אפרת שוב, Israel
Ms. רביבה סנפיר עצמון, Israel
Mr. רגב זכמי, Israel
עודד קפלן, United States
יוליה אנציס, United States
ברוריה שחף, Israel
Mr. Alex Goldman, United States
Mr. צביקה ליבנה, Israel
רחל כהן, Israel
Dr. Roy Bezalel, Israel
עמנואל רוסו, Israel
Mr. לאוניד למשקו, Israel
Ms. מריקה וולפינזון, United States
Mr. Itzik Harel, United States
גיורא טלנברג, United States
Ms. Sophie Shriki, HaMerkaz, Israel
Ms. שרית וייס, United States
Mr. עוזי שחר, United States
מרים אסא, United States
חיים ברזניק, Israel
Yariv Zerner, United States
Ms. רחל עינבר, United States
Ms. מירה תלם, United States
ורד יוליוסבורגר, United States
Mr. אריאל ברסלבסקי, Israel
אסתי באומגרט, United States
עינת לב, United States
ענת ברוך הייט, ישראל, United States
Ms. עדי שיר, Israel
Mr. איתן רפאלי, United States
אלונה דובין, Israel
שלומית כ"ץ, United States
Ms. מיכל רז, United States
Mr. שמעון שומכר בן ארי, United States
Ms. אטל רוטר כץ, United States
הלה שפר, Israel
מירי מירון, Israel
Mr. יצחק כוחיי, United States
ניסים דניאלי, ישראל, United States
Mr. גיא ברכה, Israel
Ms. חנה זלצמן, United States
אסתר שמושקוביץ, Israel
Ms. טובה ריבייר, United States
Ms. גלית קשת, Israel
Mr. חואן גרינהאוס, Israel
Rabbi איריס יניב, United States
Mr. Sharon Joseph, Israel
Mr. גיא סוטו, United States
אלכסנדרה טמפלון, United States
Ms. אביה כהן, Israel
Mr. נווה אנוש, United States
Ms. Sophie Feinberg, Israel
Ms. ליז אברהמי, United States
שמעון הרר, United States
נלי רובין, United States
Ms. שרי סווטיצי, United States
יהודית רוזנברג, United States
ורה זמלינסקי, United States
Ms. נילי גולדפיין, ישראל, United States
חנה נצר, United States
Mr. גלב סחרוב, United States
נירה ארצי, United States
עפרה קורקין, United States
Mr. שחר יאורי, United States
Ms. אילנה שני, United States
Mr. רפאל פרץ, Israel
Mr. אור פליוב, Israel
בתיה קטון, Israel
Mr. עופר אילון, United States
אריאלה קוארטלר, United States
Mr. Tzvi Kagn, United States
מוניקה אלימלך, Israel
Ms. ליטל לביא, Israel
Dr. נחום כהן, Israel
Mr. בן טונקל, Israel
Dr. שלמה שפירא, Israel
Mr. alex zlotsky, Israel
Mr. אריה סיקסק דוויק, Israel
עדי שאנן, United States
ג'וני (joao) משקרנייאש, United States
Mr. nir golan, Israel
Mr. Jeffrey Greenbaum, Rome, Italy
Mr. Tommaso Greenbaum, Italy
Mr. Mordechai Beck, Select, Israel
Ms. Natalie Shrock, FL, United States
Prof. Pinchas Halpern, Israel, Israel
Beverly Philip, MA, United States
Rabbi Jonathan Lubliner, Florida, United States
Dr. Michael Lewis, Mi, United States
Ms. Karolina David, France
Harry Silverman, FL, United States
Dr. Barry Alter, Florida, United States
Ms. Mary Selles, MD, United States
Mr. אריה שטרן, Israel
Dr. Sylvia Flescher, New jersey, United States
Mr. Raziel Avron, United States
Mr. Maynard Lichterman, CA, United States
Rabbi Jacob Staub, PA, United States
Ms. Karen Goldberg, CA, United States
Ms. Karen Kronick, CA, United States
Mary Anne Winig, CA, United States
Rachel Dohme, Germany
Dr. Jeffrey Mann, california, United States
Ms. Susan Mautner, CA, United States
Jane Tizel, Ontario, Canada
Mr. Mark Rabinovitz, CA, United States
Michele Downes, CA, United States
Dr. Larry Downes, California, United States
Dr. Roy Kaplan, CA, United States
Ted Rosenstock, Ontario, Canada
Marlene Thier, California, United States
Mr. Michael Bandler, CA, United States
Dr. Richard Carmel, CA, United States
Dr. Robert Ruderman, Ontario, Canada
Anne Dublin, Canada
Marsha Molling, CA, United States
channa verbian, on, Canada
Robin Silverstein-Eisen, 0nt, Canada
Howie Perlin, CA, United States
Rabbi Lara Regev, CA, United States
Jody Berman, CA, United States
Mr. Tom Rogwrs, jerusalem, Israel
Rabbi Shira Gluck, NY, United States
Rabbi Golan Ben Chorin Ed.D., Israel
Ms. Marsha Zinberg, ON, Canada
Norman Cagin, NY, United States
Rabbi Hatry Manhoff, CA, United States
Rabbi Justin Kerber, IN, United States
Rabbi Camille Shira Angel, CA, United States
Mr. David Marshak, California, United States
Glenn Shepard, United States
Ms. Susan Berger, NJ, United States
Mr. Elliot Weiman, WI, United States
Bobby Lapin, Texas, United States
Roberta Ben Naim, Israel
Mr. Samuel de Leeuw, NH, Netherlands
Ms. shirley haim, United States
Mr. שלמה הראל, Israel
נעמה ארגמן, Israel
Mr. Saul Simon, Israel
Dr. שמואל בר גיל, United States
Ms. אלינער קרין, United States
Mr. אבנר גרינברג, Israel
Barry Werner, Israel
John Peiser, TX, United States
Aliza Peleg, CA, United States
מאיר גוטליב, Israel
Mr. איתן וליש, Israel
זאב בלוך, United States
Ms. רוברטה בן נאים, Israel
Prof. אריה יהודה בן נאים, Israel
Mr. Dotan Naveh, Israel
Mr. דרור בקל, Israel
Mr. ליאור טל שדה, Israel
Mr. דניאל פרלמוטר, United States
James Friedman, Connecticut, United States
Rabbi David Hoffman, ny, United States
שרה צדוק, United States
Rabbi Garson Herzfeld, Florida, United States
Sally Seymour, New Jersey, United States
Mr. SAM GRONNER, NJ, United States
Cathy Shepard, New Jersey, United States
Ms. Diane Belok, New Jersey, United States
Rabbi Dr. Adele Plotkin, AZ, United States
Mr. Arnold Graber, NJ, United States
Peter Adler, NJ, United States
Fran Einiger, New Jersey, United States
Marlene Rhodes, NJ, United States
Hanna Benesch, NEW JERSEY, United States
Frieda Hershman Huberman, United States
Mr. Marc Chelemer, New Jersey, United States
Ms. Pauline Hecht, NJ, United States
Mr. JACOB LEVINE, NJ, United States
Ms. Marlene Rhodes, NJ, United States
Mr. Ira J. Zaretsky, NJ, United States
Sandra Rosenblum, NJ, United States
Ms. Judith Paskind, NJ, United States
Rabbi Lori Forman-Jacobi, NJ, United States
Cantor Estelle Epstein, NJ, United States
Lois Goldrich, New Jersey, United States
Norman Levin, NJ, United States
Mr. Howard Lazar, NJ, United States
Cantor Ronit Hanan, United States
Rabbi Jacob Blumenthal, NY, United States
Rabbi Darah Lerner, Me, United States
Rabbi Evan Goodman, CA, United States
Rabbi Gerald Weider, New York, United States
Rabbi Jack Paskoff, PA, United States
Rabbi Irwin Zeplowitz, NY, United States
Rabbi Meredith Cahn, CA, United States
Ms. Merle Cohen, WI, United States
Rabbi Howard Apothker, Ohio, United States
Mr. Rob Harris, United States
Ms. Sara Wisdom, WI, United States
Ms. Joanna Berke, WI, United States
Rabbi Jonathan Biatch, Wisconsin, United States
Rabbi Dr. Yaacov Kravitz, PA, United States
Rabbi Ilene Haigh, VT, United States
Rabbi Mark Shapiro, MA, United States
Rabbi Ken Rosenstein, MA, United States
Rabbi Stephen Wise, ON, Canada
Rabbi Reba Carmel, PA, United States
Mr. Robert Mulein, California, United States
Rabbi Jordan Helfman, ON, Canada
Rabbi Andrew Vogel, MA, United States
Rabbi Joshua Aaronson, California, United States
Rabbi MEIR FELDMAN, NY, United States
Rabbi Simcha Bob, Illinois, United States
Rabbi Mark Hurvitz, NY, United States
Rabbi Daniel Alexander, VA, United States
Rabbi Jeffrey Stiffman, MO, United States
Rabbi Jonathan Hanish, CA, United States
Rabbi Joseph Klein, MI, United States
Rabbi Debbi Till, NY, United States
Rabbi Allison Berry, MA, United States
Rabbi Mark Kaiserman, NY, United States
Rabbi Sue Oren, NY, United States
Mr. עמירם הלוי, Israel
Rabbi Simeon Maslin, PA, United States
Rabbi Alan Londy, MO, United States
Rabbi Rabbi Israel, MD, United States
Mr. איתי צידון, Israel
Mr. Joel Allen, NY, United States
Rabbi Anne Brener, CA, United States
Rabbi Alan Katz, NY, United States
Rabbi Susan Silverman, Israel
Rabbi Jams Gibson, PA, United States
Ms. Pam Albert, Ontario, Canada
Rabbi Mikie Goldstein, Israel
Rabbi Gerald Serotta, Maryland, United States
Rabbi Lionel Moses, QC, Canada
Rabbi Perry Rank, New York, United States
Rabbi Michael Feinberg, NY, United States
Dorothy Millman, Ontario, Canada
Rabbi Alexandria Shuval-Weiner, GA, United States
Rabbi Amy R. Perlin, VA, United States
Rabbi Debbie Israel, California, United States
Rabbi Michael Klayman, NY, United States
Valerie Whitefield, ON, Canada
Mr. Ronald Bing, Alberta, Canada
Mr. Brian Simon, ON, Canada
Dr. Elliot Goldenberg, Quebec, Canada
Rabbi Michael Stroh, Ontario, Canada
Les Rothschild, Ontario, Canada
Rabbi מאיר וילנסקי, United States
Jeff Denaburg, ON, Canada
Dr. גלעד חסקין, Israel
Prof. Charles Kadushin, New York, United States
Dr. רונית פרצלן, United States
יעל ארצי, United States
Mr. Adir Bernstein, Israel
Ms. אלינער קרין, United States
Prof. רון הוז, Israel
אמיר תדמור, United States
לאה פרייליך, United States
Mr. עידן ביטון, Israel
Mr. Craig Levine, New Jersey, United States
Alexandra Varese, Brussels, Belgium
Mr. Thomas De Almeida, France
Mr. Miron Chumash, NJ, United States
Rabbi David Kalb, NY, United States
Rabbi Judith Siegal, FL, United States
Rabbi Richard Agler, Florida, United States
Rabbi Israel de la Piedra, FL, United States
John Winston, California, United States
Rabbi Paula Goldberg, Pennsylvania, United States
Mr. Joel abramowitz, Illinois, United States
Dr. Marieke Van Leeuwen, Netherlands
Rabbi Judy Cohen-Rosenberg, United States
ליאת קפלן, United States
Marc Taub, United States
Rabbi Edwin Farber, Florida, United States
Mr. Marc Weingarten, NY, United States
Mark Biderman, NY, United States
Ms. ELAINE ASA, CA, United States
Rabbi Sunny Schnitzer, Maryland, United States
Dr. MiraTar MiraTar, US, Australia
Rabbi Uri Lam, SP, Brazil
Rabbi Marc Soloway, CO, United States
Rabbi Greg Wolfe, California, United States
Rabbi Oren Steinitz, NY, United States
Ms. Jill Klein, NY, United States
Prof. Mel Scult, United States
Burton Lehman, New York, United States
David House, South Carolina, United States
Mr. Jacob House, NC, United States
Rabbi Craig Marantz, IL, United States
Sharon Silver, Il, United States
Deanna Jacobson, Il, United States
Steve Morton, IL, United States
Rabbi Paula Mack Drill, NJ, United States
Rabbi Akiba Lubow, NJ, United States
Rabbi Lisa Edwards, CA, United States
Rabbi David Lerner, MA, United States
Rabbi Micah Greenstein, TN, United States
Vicky Vossen, New York, United States
Herbert Blecker, New York, United States
Martin Bresler, New York, United States
Stephen Breslauer, TX, United States
Barry Lichtenberg, NJ, United States
Diane Wohl, New York, United States
Joanne Greene, California, United States
Dr. Margaret Silberman, Illinois, United States
Alan H, Silbeman, IL, United States
Dr. Samuel Abramovich, NY, United States
Elizabeth Kolodney, NH, United States
Rabbi Margaret Wenig, New York, United States
Ms. Renee Albert, NY, United States
Ms. Barbara Saul, Ontario, Canada
Mr. Kenneth Saul, Ontario, Canada
Mr. Michael Rosen, CA, United States
Rabbi Joel Soffin, NY, United States
Rabbi Steven Sirbu, NJ, United States
Antoinette Golbus, CA, United States
Rabbi Fred Greene, CO, United States
Rabbi Ziona Zelazo, United States
Cathy Knowles, United Kingdom
Bruce Berk, NH, United States
Cantor benjie schiller, New York, United States
Rabbi Susan Grossman, Maryland, United States
Mr. Alan Dean, Cheshire, United Kingdom
Rabbi Lawrence Hoffman, NY, United States
Rabbi David Adelson, NY, United States
Rabbi Lisa Grant, NY, United States
Rabbi Norman Cohen, NY, United States
Cantor Joshua Breitzer, NY, United States
Rabbi Fabian Sborovsky, GREATER MANCHESTER, United Kingdom
Rabbi Dennis Linson, CA, United States
Rabbi M. Bruce Lustig, United States
Rabbi Esther Reed, NJ, United States
Rabbi Julia Andelman, United States
Ms. Diana Lang, CA, United States
Deborah Burg-Schnirman, California, United States
Rabbi Steven Edelman-Blank, Massachusetts, United States
Rabbi Daniel Greyber, NC, United States
Rabbi Steven Rein, VA, United States
Rabbi Sarah Freidson, NY, United States
Rabbi Daniel Horwitz, TX, United States
Rabbi Dov Elkins, Israel
Prof. Rabbi Pamela Barmash, MO, United States
Rabbi Howard Tilman, NJ, United States
Rabbi Daniel Lichman, London, United Kingdom
Rabbi Monique Mayer, United Kingdom
Rabbi Debbie Young-Somers, Greater London, United Kingdom
Rabbi Alberto Zeilicovich, NJ, United States
Rabbi Warren Elf, Greater Manchester, United Kingdom
Rabbi Karen Fox, CA, United States
Rabbi Lawrence Englander, Ontario, Canada
Rabbi Howard Cooper, United Kingdom
Rabbi Aaron Goldstein, United Kingdom
Rabbi Lea Muhlstein, United Kingdom
Mr. Samuel Weinberg, NY, United States
Rabbi Roberta Harris-Eckstein, United Kingdom
Cantor Zoe Jacobs, England, United Kingdom
Rabbi Irit Shillor, Essex, United Kingdom
Rabbi Rachel Benjamin, Middlesex, United Kingdom
Steve Goldstein, Ca, United States
Rabbi Jennifer Schlosberg, NJ, United States
Rabbi Louis Sutker, British Columbia, Canada
Rabbi Debra Cantor, CT, United States
Rabbi marc kline, NJ, United States
Rabbi Dina Shargel, United States
Rabbi Aryeh Azriel, Nebraskac, United States
Rabbi Bruce Kahn, Maryland, United States
Rabbi Randall Mark, NJ, United States
Rabbi amy Small, VT, United States
Cantor Paul Buch, CA, United States
Rabbi David-Seth Kirshner, NJ, United States
Rabbi Arthur Rutberg, TN, United States
Mrs. Susan Cohen, United States
Rabbi Elana Rosen-Brown, CA, United States
david amsel, United States
Prof. Rachel Adler, CA, United States
Dr. Judith Amsel, UT, United States
Rabbi Emily Losben-Ostrov, North Carolina, United States
Rabbi Jeremy Sher, CA, United States
Rabbi Jonathan Freirich, NY, United States
Rabbi Michael Davus, Ks, United States
Rabbi Audrey Korotkin, Pennsylvania, United States
Rabbi Ari Saks, New York, United States
madeline weinstein, california, United States
Mr. Sam Hopkins, MD, United States
Dr. Marilyn Wind, MD, United States
Ms. Susan Diamond, CA, United States
Dr. HJ Nusbaum, CT, United States
Ms. risse siegel, CT, United States
Mr. edward cantor, ct, United States
Gila Fischman, CT, United States
Judy Kleinstein, CT, United States
Ms. Susan Smith, CT, United States
Ms. Vivian Berman, Ontario, Canada
Rabbi Joshua Hoffman, CA, United States
Mr. Stephen Grossmark, Illinois, United States
Rabbi Shifra Weiss-Penzias, CA, United States
Mr. Adi Segal, NY, United States
Mr. Yonatan Zamir, CT, United States
Mr. Jon Schneider, IL, United States
Ms. Tracy MacMath, CT, United States
Rabbi John Friedman, United States
Ms. Molly Keyes, Ontario, Canada
Ms. Jacqueline Kates, NJ, United States
Dr. Joan Baron, NJ, United States
Janice Schindler, NJ, United States
Cathy Shepard, New Jersey, United States
Robin Levine-Ritterman, CT, United States
Martin Diamond, CA, United States
Prof. Benjamin Sommer, NJ, United States
Ms. Marcia Minuskin, NJ, United States
Mr. Joshua Goldman-Brown, Hong Kong
Dr. Mildred A Schwartz, New Jersey, United States
Jane Kovel, CT, United States
Rochelle Kanell, Connecticut, United States
Barry Winiker, New Jersey, United States
Eillene Leistner, NJ, United States
Cantor Daniel Rous, NY, United States
yuda daskal, NH, United States
walter rous, NH, United States
Amy Davidson, NJ, United States
Mr. Bernard Rous, NJ, United States
Lee Stolzman, Connecticut, United States
Irina Katz, United States
Rochel David, NJ, United States
Mr. Marc Melzer, NJ, United States
Karen Misler, NJ, United States
Eva Liebmann, New Jersey, United States
Matthew Halpern, New Jersey, United States
Ms. Carol Weinstein, NJ, United States
Tedra Schneider, Ct, United States
Mr. Robert Bersak, NH, United States
שרה לרנאו, United States
Diane Ariker, CT, United States
Jon Gale, United States
עמרי לרנאו, Israel
Alisa Kartch, KS, United States
Rabbi Amy Ross, TX, United States
Ms. Janet Harness, Kansas, United States
Rabbi Beth D. Davidson, NH, United States
Stephanie Fleetwood, Ks, United States
Rabbi Peter Rubinstein, New York, United States
Ms. Virginia Lewis, KS, United States
Michal Preminger, Israel
Dr. Jay Steinberg, NY, United States
Vincent Gammill, California, United States
Ms. Merrill Silver, NJ, United States
Prof. Kenneth Gutwein, NY, United States
Ms. Nili Gitig, NY, United States
Dr. Melissa Perkal, CT, United States
Lewis Shaffer, CT, United States
Ms. Ruth Lynn Frommer, NY, United States
Rabbi Ezra Finkelstein, NY, United States
Dr. Hagai Ginsburg, Israel
Rabbi עמנואל (מני) גל, Israel
Mr. עודד ברויאר, ישראל, Israel
Rabbi Joel Pitkowsky, NJ, United States
Isaac Naaman, United States
Dr. Yael Naaman, United States
Sydell Levy, NJ, United States
Emily Oppenlander, Michigan, United States
Rabbi Nancy Kasten, TX, United States
Mr. שמואל ירון, ישראל, Israel
Karen Legman Segal, NJ, United States
William Helft, United States
Rabbi Michael Boyden, Israel
Dr. Stuart Kaplan, NY, United States
Rabbi Stuart Geller, Israel, Israel
Ms. Susan Marcus, Israel
Noam Sperber, Israel
Sylvia Gruber, Florida, United States
Jan Katz, NY, United States
Rabbi Bruce Kadden, Washington, United States
Alana Ballon, CA, United States
Ms. Batya Spector, MN, United States
לורה ספרבר, None, Israel
Erica Lending, Israel
Ms. ליבי טוביאס, Israel
מתתיהו ספרבר, Israel
Ms. Libby Tobias, Israel
Mr. Elad Lending, Choose, Israel
Hillel Tobias, Southern, Israel
Mr. Roger Lamm, California, United States
Cantor Daniel Mutlu, New York, United States
Rabbi אדגר נוף, Israel
tamar gershoni, Israel
Melinda Maidens, United States
Jeffrey Zonenshine, New Jersey, United States
Julie Bell, CA, United States
Adina Zinn, Ca, United States
Cantor Leigh Korn, CA, United States
Alan Gennis, CA, United States
Rabbi Nicki Greninger, CA, United States
Ms. Sarah Marks, CA, United States
Ms. Toby Glick, NJ, United States
Mr. Howard Lazar, United States
Rhonda Kahn, NJ, United States
Rabbi Lee Paskind, New Jersey, United States
Dr. Susan Kardos, United States
Dalya Berger, United States
Mr. Alexander Wulwick, NJ, United States
Cantor Alan Sokoloff, NJ, United States
Rabbi isaac sassoon, NY, United States
Mr. Eric Segal, New Jersey, United States
Rabbi Mayer Rabinowitz, nj, United States
David Hendlish, NJ, United States
Malka Hendlish, New Jersey, United States
Renah Rabinowitz, New Jersey, United States
Dr. Jeffrey Rubenstein, NJ, United States
don sallinger, TX, United States
Dr. Gary Solomon, TX, United States
Dr. Richard Wasserman, TX, United States
Ms. Ellen Metz, Oregon, United States
Ms. Toni Bickart, DC, United States
Barbara Levine-Ritterman, Connecticut, United States
Rabbi Michael Stein, NY, United States
Rabbi Donald Rossoff, PA, United States
Monte Bassow, OR, United States
Rick Linsk, MN, United States
Sue Winthrop, CO, United States
Janice Goldstein, United States
Ms. Diane Z. Wolfson, Minnesota, United States
Rabbi Stuart Grant, New York, United States
Rabbi Avi Poupko, United States
Dr. samuel glaser, FL, United States
Rabbi Steven Chester, California, United States
Rabbi Yehoyada Amir, Israel
Rabbi Zev-Hayyim Feyer, CA, United States
Prof. Carl Ehrlich, Canada
Rabbi Roberto Graetz, CA, United States
Rabbi Joshua Davidson, NY, United States
Mr. Garry Loss, United States
Cantor Richard Silverman, CT, United States
Rabbi Michal Shekel, ON, Canada
Mr. Arthur Loev, PA, United States
Marvini Verman, Pa, United States
Mr. Larry Loev, NA, Israel
חיים גרין, United States
הריאט Harriet גימפל Gimpel, Israel
Mr. Neil Turner Nash, United Kingdom
Dr. Yosef יוסף Gotlieb גוטליב, Israel
Ruth Ish-Horowicz, Israel
Ms. Laura Magel, United States
Prof. Tal Jarus Hakak, BC, Canada
Naomi Hessel, United States
Rabbi Barbara Katz, United Kingdom
Leslie Chudnoff, MN, United States
Marvin & Gladys Gimpel, NY, United States
Brian Goldman, United States
Ms. Lois Gimpel Shaukat, NY, United States
Ms. Smadar Bar-Akiva, Israel
Asher Tarmon, Israel
Dr. Sally Klein-Katz, Israel
Mr. Shyke Bornstein, Israel
Samuel Salkin, CA, United States
Rabbi David Wolpe, CA, United States
Nancy Stanton, IN, United States
Mr. Yves Apel, Ontario, Canada
Ms. Rhonda Dahan, Ontario, Canada
Dr. Lucette de Picciotto, Switzerland
Ms. Devorah Abrams Farmer, ON, Canada
Dr. Daniel Kollek, Canada
Dr. Rickey Miller, ON, Canada
Dr. David Nathan, MN, United States
Rabbi Joshua Rose, OR, United States
Stephen Gordon, California, United States
Mr. Jerome Silber, CT, United States
Mr. Scott Herckis, CT, United States
Dr. Jeni Alcakovic, United States
Ms. JoAnn Nathan, MN, United States
Mr. Stephen Levin, United States
Rabbi Adam Stock Spilker, MN, United States
Mr. Steven Kuchinsky, NJ, United States
Cantor Shoshana Brown, State, United States
Ms. Barbara Bibel, CA, United States
Rabbi Lon Moskow, california, United States
Mr. Michael Conn, London, United Kingdom
Rabbi Avi Schulman, California, United States
Rabbi Howard Jaffe, MA, United States
Mr. Russell Cohen, Gauteng, South Africa
Rabbi Steve Gutow, NY, United States
Rabbi Michael Lerner, California, United States
Rabbi Robert Loewy, LA, United States
Ms. Eleanor Rubin, New Jersey, United States
Rabbi stanley davids, CA, United States
Mr. Steve Chaleff, NY, United States
Mr. TAPANI TALO, NY, United States
Rabbi Hannah Nathans, Netherlands
Rabbi Neil Schuman, NY, United States
Mr. Maurice Green, Ontario, Canada
Mr. David Greenberg, New York, United States
Mr. RAM NOAM, United States
Moti Dolgin, NY, United States
Rabbi Elliot Strom, PA, United States
Jonathan Minsberg, MN, United States
Rabbi Joshua Strom, NY, United States
Cantor Neil Newman, FL 34202, United States
Ivan M Cohen, United States
Rabbi Adam Frank, Israel
Dr. Philip Bliss OAM, Victoria, Australia
Dr. Cindy Dolgin, NY, United States
Rabbi Marc Israel, Pennsylvania, United States
Rabbi Walter Rothschild, Germany
Mr. Jim Jonas, NJ, United States
Rabbi Michael Farbman, Connecticut, United States
Dr. Daniel Bronstein, ny, United States
Rabbi Ariel Stone, OR, United States
Rabbi Jonathan Slater, NY, United States
Rabbi Naomi Goldman, United Kingdom
Rabbi Scott White, MO, United States
Rabbi Sybil Sheridan, United Kingdom
Rabbi Daniel Isaak, Oregon, United States
Rabbi Stephen Ei, CA, United States
Rabbi Chaim Schneider, CA, United States
Mr. Michael Cohen, CA, United States
Dr. Aryeh Wineman, Massachusetts, United States
Rabbi Maurice Salth, NY, United States
Rabbi Felicia Sol, NY, United States
Rabbi Suzanne Singer, CA, United States
Rabbi Lina Zerbarini, NY, United States
Rabbi Jill Zimmerman, CA, United States
Mr. Frank Vigon, Cheshire, United Kingdom
Rabbi José Rolando Matalon, NY - New York, United States
Rabbi Abraham Havivi, United States
Mr. david davidson, Surrey, United Kingdom
Rabbi Andrea Zanardo, United Kingdom
Rabbi Mark Elber, MASSACHUSETTS, United States
Rabbi Simkha Y Weintraub, NY, United States
Rabbi Michael Kramer, Delaware, United States
Rabbi David Teutsch, PA, United States
Ms. Teri-Lee Tracht, CA, United States
Mr. Andrew Yule, Scotland, United Kingdom
Rabbi Jordan Cohen, Ontario, Canada
Ms. Caroline Ingram, United Kingdom
Rabbi Beth Janus, United States
Rabbi Marla Feldman, NY, United States
Rabbi Jonathan Klein, CA, United States
Rabbi Darby Leigh, MA, United States
Rabbi David Jaffe, MA, United States
Rabbi Robert Scheinberg, NJ, United States
Rabbi Neal Loevinger, New York, United States
Rabbi Paul Jacobson, New Jersey, United States
Rabbi David Widzer, NJ, United States
Rabbi Yuval Keren, Middlesex, United Kingdom
Eytan Hammerman, New York, United States
Rabbi Danny Newman, Other State, United Kingdom
Rabbi Deborah Zecher, NY, United States
Rabbi Amnon Smith, United Kingdom
Ms. Anne Clark, London, United Kingdom
Ms. Joyce Rothschild, west Midlands, United Kingdom
Rabbi Gordon Fuller, United States
Rabbi Reuven Bar-Ephraim, Switzerland
Rabbi Bruce Kahn, Maryland, United States
Ms. CAREY BERNITZ, MILANO, Italy
Mr. Jeremy Dable, Lancashire, United Kingdom
Rabbi Jeffrey Newman, London, United Kingdom
Dr. Dianne Moses, QLD, Australia
Rabbi Fabian Sborovsky, United Kingdom
Ms. Martina Yehudit Loreggian, Italy
Rabbi Victor Gross, Colorado, United States
Mr. Martin Fischer, United Kingdom
Rabbi Mark Solomon, UK, United Kingdom
Rabbi Sylvia Rothschild, United Kingdom
Rabbi David Bockman, NJ, United States
Rabbi Pam Frydman, California, United States
Elaine Shizgal Cohen, NJ, United States
Rabbi Lori FormanJacobi, NJ, United States
Eric Segal, New Jersey, United States
Rabbi Elliott Kleinman, United States
Rabbi Aaron Levy, ON, Canada
Rabbi חנן שלזינגר, Israel
Rabbi יאיר סילברמן, Israel
Rabbi David Kalb, NY, United States
Rabbi Dr. David Bauman, Illinois, United States
Rabbi Jonathan Woll, NJ, United States
Rabbi Ned Soltz, NJ, United States
Ms. Miriam Stern, NJ, United States
Mr. John Maggese, Ny, United States
Rabbi Steven Greenberg, MA, United States
Rabbi Daniel Geretz, NJ, United States
Dr. jeffery rabinovitz, California, United States
Linda Tochterman, California, United States
Dr. Shlomo ben Amram, PA, United States
Rabbi Paul Golomb, NY, United States
Rabbi Molly Karp, New York, United States
Rabbi Pamela Gottfried, Georgia, United States
Mr. Alan Baker, Israel
John Jones, AL, United States
Andrew Shear, California, United States
Rabbi Laura Owens, CA, United States
Steven Koltai, MA, United States
Mr. Joseph Stern, South Carolina, United States
Liz Alpert, United States
Ms. Felice Fryden, Ca, United States
Dr. Rickey Miller, ON, Canada
Rabbi Michelle Missaghieh, CA, United States
Rabbi Arnold Gluck, NJ, United States
Mr. Eduardo Londres Pinha, RJ, Brazil
sara davies, Southern region, Israel
Ms. Cathy Bardenstein, Israel
Dan Fendel, California, United States
Dr. Linda Gruson, Ontario, Canada
Dr. Cindy Dolgin, NY, United States
Rabbi Michele Lenke, CA, United States
Ms. Karen Willcox, Pennsylvania, United States
Deborah Leboire, Ca, United States
Cynthia Berk, CA, United States
Linda Waldroup, CA, United States
Laura Simonds, MA, United States
Rabbi Arnold Rachlis, CA, United States
Rabbi Allen Bennett, California, United States
Helen Rock, New York, United States
Rabbi Nissim Makor, Israel
אייל דוד, United States
Mr. Shimon Z. Klein, Emek Hefer, Israel
Sean-David Karlin, California, United States
Rabbi Ron Stern, CA, United States
Dr. Edward Drasin, CA, United States
Terry Matzkin, CA, United States
Dr. Joshua Pretsky, CA, United States
Ms. Henriette Moëd ROTH, CA, United States
Dr. Samuel Tucker, Ca, United States
Dr. Philip Charney, CA, United States
Philio Strause, California, United States
Mark Taksa, CA, United States
Ms. Janet Taksa, California, United States
Cup Butter, Israel
Mark Bodenstein, CA, United States
Mr. Norman Green, CA, United States
Ron Lezell, California, United States
Mr. joseph abid, CA, United States
Judi Rosenzweig, NY, United States
Ms. Jeanne Silberstein, California, United States
Mr. אבי אודלר, Israel
Frances Halperin, ON, Canada
מיכאל אנגל, United States
Ms. Yvonne Fernandez, Golan Heights, Israel
Asnat Sara Josting Shalom, Israel
Ms. Karin Phillipson, ON, Canada
גדי בן שמואל, United States
Dr. Sherry Taub, Ontario, Canada
Dr. Justin Rudelson, TX, United States
Donna Pencharz, Ontario, Canada
Mr. Julian Pencharz, Ontario, Canada
Mr. Dan Wasserman, Canada
Dr. Shlomo Cohen, Pennsylvania, United States
Mr. Serge Adam, ON, Canada
Ms. Clare Adam, ON, Canada
Lisa Goodman, Ontario, Canada
Ms. Jessie Saunders-Drutz, ON, Canada
Tzvi Taub, ON, Canada
Claude Heimann, ON, Canada
Fred Faber, Ontario, Canada
Dr. Karen Winkler Weiss, Ontario, Canada
Ms. Sheree Davis, ON, Canada
Ms. BETTY MOSES, ONTARIO, Canada
David Tepper, Ontario, Canada
Mr. James Phillipson, Ontario, Canada
Warren Cantor, Ontario, Canada
Hugh Smith, Ontario, Canada
Agnes, Judy Safran, Ontario, Canada
Mr. Peter Drutz, Ontario, Canada
Linda Newstead, Ontario, Canada
Stephen Newstead, Ontario, Canada
Mr. James Donadio, PA, United States
Rabbi Martin Vesole, Florida, United States
Rabbi Lauren Tuchman, United States
Rabbi Shaya isenberg, FL, United States
Rabbi Seth Bernstein, MD, United States
Rabbi Andrew Gordon, MD, United States
Rabbi Susan Grossman, MARYLAND, United States
Rabbi Leana Moritt, New Jersey, United States
Rabbi Hannah Wallick, Wisconsin, United States
Rabbi David Glickman, KS, United States
Ms. פול גרוס, Israel
Marion Feld, Ontario, Canada
Mr. Elja Akker, Netherlands
Elischeva elly Pieterse, The Nederland, United States
Mr. Harry הארי Polak פולק, Israel
Mr. Andrew A. Walker, TX, United States
Bnaya Avramovich, Israel
Mr. Ivan Reyes, Guayas, Ecuador
Mr. David Marshall, Georgia, United States
Ms. Harriet Schleifer, New York, United States
Rabbi Michael Farbman, Connecticut, United States
Rabbi David Sofian, Israel
Mr. צבי שולט, Israel
Mr. David Abrams, Ontario, Canada
Emily Abrams, Ontario, Canada
Mr. Ryan Abrams, Ontario, Canada
Tara Abrams, Ontario, Canada
Rabbi Eliot Baskin, CO, United States
Mr. Stan Greenspan, New York, United States
Ms. Holli Irvine, Ontario, Canada
Miriam Stevens, Ontario, Canada
Rachel Sugar, Ontario, Canada
Bernard Keyes, Ontario, Canada
Rabbi Cory Weiss, ON, Canada
Ms. Norene Bergart, Ontario, Canada
Ms. Kimberly Bergart, Ontario, Canada
Mr. David Bergart, Ontario, Canada
Judith Ross, ON, Canada
Eleanor Bonder, Ontario, Canada
Sim Greene, Ontario, Canada
Ian Liberman, Ontario, Canada
Dahlia Zaide Rusinek, Ontario, Canada
Eva Karpati, Canada
Mr. Henry Radoff, Texas, United States
Ms. REVA BERNATT, ONTARIO, Canada
Brena Taylor, Ontario, Canada
Mr. Gideon Ordynans, Ontario, Canada
Henry Ruschin, Ontario, Canada
Mr. Oren Ordynans, Ontario, Canada
Mr. Amos Carlen, Ontario, Canada
Ms. Rahel Thiang, Ontario, Canada
Mr. Motty Levy, ON, Canada
Joan Garson, Ontario, Canada
Dr. Eyal Meiri, United States
Ms. Regina Blitt, Ontario, Canada
Ms. Smadar Meiri, ON, Canada
Dr. Martin Gelfand, Ontario, Canada
Mr. Andrew Brooke, ON, Canada
Gordon Silverman, NY, United States
Rabbi Edward Elkin, ON, Canada
Mark S. Anshan, Ontario, Canada
Mr. Trenton Sheppard, WA, United States
Rabbi Adam Stein, British Columbia, Canada
Ms. לינה פישר, United States
Ms. דניאלה פישר, United States
Dr. ורדה שקאפ, United States
Ms. אביבה בית הלחמי, Israel
Ms. אליה צנטקר, Israel
יעל שפיץ, Israel
עינת יורקביץ, United States
Ms. נורית הדרי, United States
Ms. Dorit Solomon, United States
Mr. יוחאי קורמן, Israel
שחר אילן, United States
רוני לוי, United States
מרים קמני, United States
תושיה פלד, Israel
Ms. קטי בלר, United States
הדס אלעני, Israel
Mr. יואב גבאי, Israel
Mr. לירון אלון, Israel
מוטי למסקי, United States
שרון איציק, United States
Mr. Ilia Zhezmer, Israel
Osnat Avigdori, Israel
Mr. gad modai, Israel
Mr. Arik Hendelsman Sadan, Israel
Mr. צביקה ליבנה, Israel
Mr. אוריאל זיו אזנקוט, United States
Rabbi Jay Sherwood, Colorado, United States
Dr. Neil Rubin, Maryland, United States
Dr. Isidoor (Ido) Abram, ..., Netherlands
Dr. karen Steingarten, Florida, United States
Rabbi Sidney Helbraun, Illinois, United States
BARBARA LISSY, PA, United States
Valerii Lamm, Russia
Mr. Phil Richter, New York, United States
Joyce Levitan, MN, United States
Benjamin Samuels, Texas, United States
Mr. Victor Shields, Ontario, Canada
Rabbi Seth Adelson, PA, United States
Prof. Arthur Werschulz, NJ, United States
Ellen Mazow, Massachusetts, United States
Mr. Mark Chazin, Esq., New Jersey, United States
Dr. Mindy Steinholz, New York, United States
Ms. Nancy Prager, Georgia, United States
Linda Rothman, CT, United States
Rabbi Benjamin Adler, NJ, United States
Alan Lavin, New York, United States
David Greenberg, New York, United States
David Gelfand, New York, United States
Rabbi Jonathan Blake, New York, United States
Rabbi Angela Buchdahl, New York, United States
Rabbi Charles Popky, NJ, United States
Rabbi Steven Kushner, NJ, United States
Rabbi Joshua Hammerman, CT, United States
Dr. Anita Skolnick, NJ, United States
Rhoda Ritzenberg, VA, United States
katia frid, México ciudad de Máxico, United States
Rabbi Robert Golub, NY, United States
Rabbi Michael Pont, New Jersey, United States
Rabbi Jill Borodin, Wa, United States
Rabbi Jackie Redner, CA, United States
Karen Frid-Madden, CA, United States
Mr. Larry Ritter, NJ, United States
Mr. Moshe Browning, New York, United States
Mr. David Lissy, New York, United States
Rabbi Maurice Harris, Pennsylvania, United States
Rabbi Robert Summers, NY, United States
Rabbi Matthew Gewirtz, New Jersey, United States
Ms. Judith Princz, NY, United States
Rabbi Neil Kurshan, NY, United States
Rabbi sholom stern, new york, United States
Rabbi Steven Moss, New York, United States
Rabbi Linda Henry Goodman, NY, United States
Ralph Lipper, Quebec, Canada
Rabbi Susie Heneson Moskowitz, NY, United States
Lisa Lisser, NJ, United States
Cantor Marlena Fuerstman, Israel
Dr. Robert Bagdon, NH, United States
Barbara Gray, OR, United States
Rabbi Evan Goodman, California, United States
Rabbi Laurence Groffman, New Jersey, United States
Rabbi Joel Schwartzman, CO, United States
Rabbi Prof. David Golinkin, Non-US, Israel
Rabbi Ruth Adar, CA, United States
Rabbi Rifat Sonsino, Ma, United States
Rabbi Kim Geringer, New Yoek, United States
Rabbi Riqi Kosovske, MA, United States
Rabbi Greg Kanter, South Carolina, United States
Rabbi Marc Kline, J.D., New Jersey, United States
Rabbi Martin Vesole, FL, United States
Mr. אילן גונן, Israel
David and Norma Schechner, New Jersey, United States
Mr. Robert Max, New Jersey, United States
Rabbi Hannah Orden, NJ, United States
Mr. Scott Newman, NJ-New Jersey, United States
Rabbi Steven Bayar, New Jersey, United States
Dr. Edward Zinbarg, New Jersey, United States
Rabbi Charles Popky, NJ, United States
Ms. Sophie Bigot-Goldblum, France, France
Rabbi David Saltzman, New Jersey, United States
Lori Klinghoffer, NJ, United States
Mr. מיכאל בוטבול, United States
barak koren, Israel
Ms. שרית כרמון, Israel
Dr. STUART FISCHMAN, NEW YORK, United States
Rabbi Nico Socolovsky, California, United States
Rabbi Susan Shamash, BC, Canada
Dr. איתי גוטמן, Israel
Mr. Dror Oren, Israel
Naomi Zacsh, United States
Rabbi Bradley Artson, CA, United States
Cantor Aviva K Rosenbloom, CA, United States
Nikki Piran, Israel
Ms. נטלי גולן, Israel
Rachel Dohme, Germany
Mr. Amos Kamil, New Jersey/Israel, United States
Rabbi Yosef Kanefsky, CA, United States
Ms. מורטון רוני, Israel
Ms. מינה גומא, Israel
Mr. יהונתן בן נתן, Israel
Rakhel Singson, Manipur, India
Ruth Singer, Israel
Rabbi Yocheved Mintz, NV, United States
Tomer Kadima, Israel
Ms. Ruth Gregg, Florida, United States
Mr. עמוס דורון, United States
Michael Lipkin, Israel
Jennifer Jeanmard, LA, United States
Ilana Kraus, --, Israel
Dr. Nir Atzmon, Israel
כרמלה מנדה, United States
Ms. Batya Amir, Israel
Ms. יוליה שר, Israel, Israel
Mr. ofer alon, Israel
Mr. Aaron Canino, Haifa, Israel
Mr. Nir Abramovich, Israel
Margret Mitchell, Ca, United States
Ms. Danit Trau, California, United States
Ms. judith fogel, Florida, United States
Alan Schwartz, New York, United States
Arthur Slepian, CA, United States
ורד טרי, United States
Prof. Cheryl Lester, KS, United States
Neldo Duyeb, Regavim, Israel
Rabbi Stephen Goodman, New York, United States
Mr. Shimon Zachary Klein, Israel
Dr. גלי תיבון, Israel
Rabbi Elliot Dorff, CA, United States
m s, California, United States
Marc Rachmuth, California, United States
Dr. Samuele Rocca, 92346, Israel
Ms. shira ben shalom, Israel
Rabbi Philip Nadel, Israel
Lenore Mass, IL, United States
Mr. Yesh Tikvah, United States
Rabbi Debbie Stiel, KS, United States
נעמי גוטליב, Israel
Lonny Baskin, Israel
Mr. Daniel Chervin, Germany, Germany
Ms. Orit Ollier, United Kingdom
Dr. חנוך שמשי, Israel
Ms. תלמה לין-ניצני, Israel, United States
Ms. Teresa Hernandez, California, United States
Mr. Dan Laor, Carmel, Israel
Mr. איגור דומרב, Israel
אסתר וינשטוק, United States
Mr. Adam Briones, United States
Ms. Benita Raphaely, Israel
Ms. קטיה מוגילבסקי, Israel
Andy Standard, Nc, United States
Ms. חנה גרדוש, Israel
Chrys Goodell, CA, United States
Rabbi Scott Sperling, VA, United States
Mr. אופיר מרקו, United States
Dr. Gabor Halasz, Israel
Steven Teiger, Israel
Jane Susswein, NJ, United States
Ms. Judith Usiskin, United Kingdom
כרמלה צינס, United States
Mr. איתי אנושי, Israel
Dr. Jonathan Golden, MA, United States
אביבה איש שלום, United States
Mr. תום סרור, Israel
Ms. Billie Gold, United States
Peter Merkes, Maryland, United States
Ms. מריה וירוחובסקי, Israel
Karen Sharabi, Israel
Ms. יוליה טגיל, Israel
Mr. David Bornshtein, United States
Dr. אילנה לובוצקי, Israel
Mr. יאיר קבקוביץ', Israel
Mr. רפאל עמר, Israel
Mr. noam peles, Israel
Prof. Bezalel Porten, Israel
Ms. שיא שמלה, Israel
Mr. גיל פאר, United States
Ms. רינת ריישביץ כץ, United States
Ms. שימרית כהן, United States
Dr. Elinor Dankner, MA, United States
Ms. Ellen Fisher, NC, United States
christi rambeck, w, United States
Ms. Judy Weleminsky, Surrey, United Kingdom
Ms. לירן הדר, Israel
Mr. Daniel B Sanders, MA, - select a state -, Israel
Mr. אור שוורץ, Israel
איתן מנור, United States
Mr. Ben Tunkel, United States
Mr. Assaf Sochonitski, Israel
Ms. נעמה .צ'ורטק, United States
גיל יוחנן, United States
Ms. שחר דוידי, Israel
כרמית שטיינשניד, Israel
Mr. זיו לוי, Israel
Mr. שי סער, Israel
Ms. Ruth Ofir, Israel
Mr. Edward Marks, FL, United States
Rabbi Donald Weber, NJ, United States
Steven Bauman, California, United States
Mr. יזהר מיכאלי, ישראל, Israel
Mr. Donald Leach, CA, United States
Robert M. Berger, Illinois, United States
Mr. Yogev Talias, United States
Cantor Evan Kent, Yerushalayim, Israel
Mr. גל בקמן, United States
Mr. אסף ישראל, Israel
Rabbi דוד לילינטל, Israel
Ms. לילי סלבין, Israel
Mr. אוריאל פליס, Israel
Ms. מיכל ינקו, Israel
Mr. אדם עאמר, Israel
Mr. ארז לבנון, Israel
Ms. אולגה ליופטמן, Israel
Mr. בני מילר, Israel
Mr. ניסים כהן, Israel
Mr. חמי הרשקוביץ, ישראל, Israel
Ms. מאיה קרקובסקי, Israel
Mr. תמיר נאטור, Israel
Mr. נחום כהן, Israel
Rabbi Barbara Goldman-Wartell, New York, United States
Ms. קאלי רוטשטיין, Israel
Mr. Yossi Boker, Israel
Ms. Marilyn Mansour, United States
Ms. Marit Avron, Israel
Mr. Tzachi Elrom, United States
Mr. Robert Hoffman, Ky., United States
Ms. JAYMIE Horowitz, WA - WASHINGTON, United States
אלינורה בן צור, ישראל, Israel
מיכל יוכלמן, Israel
Ms. נופר זיו, United States
מיכל אלול, United States
Mr. יעקב שחף, Israel
Mr. מיכאל אלצופין, United States
Mr. יעקב אשר, United States
Gabi Tal, Israel
Mr. Alex Paz, Israel
Rabbi Noga Brenner Samia, Israel
מלכה גורן, United States
Dr. רות קלדרון, Israel
Ms. חיה פרידמן, United States
Ms. Natali Eydelman, Israel
Ms. סגולה/סיגי רוזנפלד, Israel
Ms. טל אור מנשרוב, United States
Ms. פנינה שלג, United States
לוסיה ואלך, Israel
Mr. Barney Evans, Florida, United States
צבי קאהן, Israel
Zvi Bender, Naot Shikma, Israel
הדר דרורי, United States
Mr. מיכאל עזרזר, United States
Mr. אבי אלבז, Israel
Ms. Rinat Harel, Israel
צביה וייס, Israel
Mr. יהודה קונפורטס, Israel
Mr. Albert Askal, United States
Ms. שוש ערער, ישראל, Israel
אמיר רביד, Israel
Ms. שושי חן, United States
דבי תמיר, United States
Ms. אורית בנימין, Israel
Rabbi Ellen Dreyfus, IL, United States
Rabbi Jeff Foust, MA, United States
Mr. Jeffrey Harris, Michigan, United States
Mr. Alex Limpach, NY, United States
Mr. Eden Gotlieb, United States
Rabbi Francine Roston, MT, United States
Rabbi גיל נתיב, United States
חיה סטודני, Israel
רוחנה ארמוזה כהן, United States
Mr. Evgeniy Zinchenko, Haifa, Israel
Mr. דוד עוז, United States
Cantor איתן דגני, Israel
Ms. ניצה גן מור דובין, United States
Mr. Chen Yaniv, United States
Ms. רעיה בר דוד, Israel
Ms. קרן דין, United States
Mr. מכין צפריר, Israel
Ms. נחמה שאנן, Israel
Ms. סיגל שאנן, Israel
Mr. עומר פרץ, Israel
מנשה שביט, Israel
מירי כ"ץ, United States
Ms. איילת אשכנזי, United States
Mr. ארז ברקן, Israel
Mr. אדי לפיד, Israel
צבי זינגר, United States
Mr. יורם ורדיקה, United States
Noah Weiss, New York, United States
Ms. מלכה חיימוביץ, United States
Ms. יערה ליטמן, Israel
נועה סימן טוב, United States
Netta Shay zilberfarb, Israel
יקי מואב, Israel
Ms. Shiran Kidron, Israel
Ms. ליוי גוראל אפל, United States
Rabbi שמחה דניאל בורשטיין, Israel
תומר ברימברג, Israel
Mr. Manny Darabaner, Israel
אלרועי שדה, Israel
Hadas Manalo, CA, United States
אדם ברומברגר, Israel
רחלי וייסגלס, United States
Dr. רבקה גלובמן, United States
Kinneret Wajsberg, United States
Ms. Ronit Yunovitch, Israel
Mr. בני לודמן, Israel
Ms. שני כרמי, United States
ayelet pullicino-shalom, Israel
Ms. Beatriz Stein, Sur, United States
Mr. Omri Ulanovski, Israel
עדי קרייזלר, United States
Mr. רוברט ברק, United States
Mr. מתנאל טסה, United States
Mr. Yuval Levinger, Israel
Mr. אורי מנור, Israel
Ms. רבקה פרפרקוביץ', Israel
גיתית קרומוי, United States
סימה כהן, Israel
הדר סייפן, Israel
Mr. אביב בשארי, Israel
גחעד רימון, Israel
תום צבירן, Israel
Mr. יוסי סיבוני, Israel
דניאל אלון, Israel
Mr. איל צור, Israel
Ms. ורד יוליוסבורגר, United States
טל רונן, United States
Mr. יבגני לוקובניקוב, Israel
Ms. יעל שרף, United States
Ms. אושר דניאל, Israel
Dr. Dayana Michel, Israel
Ms. יעל שטאובר, United States
Mr. Nadav Gal, United States
Prof. Daquan Canterbury-Smith, Older Saxin, Albania
רונה אלה בני, United States
Mr. erez mozes, Israel
Ms. May Rotman, Israel
הדס אלעני, United States
Mr. דניאל ברלוביץ', Israel
Mr. אהוד מיכליס, Israel
Ms. ענת סלע, Israel
מאיר משה ברגמן, United States
Mr. רפאל נורמי, Israel
Mr. אלי כ"ץ, United States
Dr. אודי רענן, United States
Mr. רז ברק, Israel
Mr. אבי ליבשיץ, Israel
Ms. ורדה ברקן, United States
Ms. שרי חנש, Israel
זהבה כהן אייזיק, United States
Mr. עמיר קיפר, Israel
Mr. יניב כהן, Israel
Ms. יעל קיפר, Israel
יובל רטנר, Israel
Mr. דוד אחדות, Israel
יארה בבאי-נוי, United States
שמואל פרץ, Israel
Mr. Mike Hamel, Israel
Devorah Shoua-Haim, Israel
דרור ויינינגר, Israel
Ms. פנינה אריאב, United States
דני כהן, United States
Mr. עמית לביא, Israel
Mr. Dan Tromp, Surrey, United Kingdom
Ms. טל בר, Israel
אילנית גרטמן, Israel
Ms. דנה קלומיתי, Israel
Mr. יאיר עזרא, Israel
Mr. Ori Sivan, United States
Rabbi נאוה חפץ, Israel
לביאה אלון, Israel
ענת פרל, Israel
יורם חיימוביץ׳, Israel
נעמי שרון, Israel
אריק יפה, Israel
Irit Weisel, United States
Ms. שלהבת רמון, Israel
גיא ברכה, Israel
Ms. Gili Yoskovich, Israel
מרים שדמי, United States
Haya Kurtz, United States
Mr. שי ווינאפל, United States
אביב מוזס, United States
Mr. יצחק בן-יהוידע, United States
Ms. דניאלה אביטל, Israel
Rabbi אבי פסקל, United States
Ms. Maya Sasson, United States
Ms. Mirit Peisahov, Israel, Israel
Mr. Maor Peisahov, United States
Mr. דני גלעד, United States
Ms. Zahava Alon, Israel
הדר חרמון, Israel
Mr. Uri אורי Appenzeller אפנצלר, Israel
Ms. רעות הלוי, Israel
Ms. שלומית אשרי, United States
Mr. Nehorai Eldor, Israel
רחל וינברג, United States
Ms. קרן דביר, Israel
ליאורה קלפנר, Israel
Mr. גדי סגרון, Israel
Mr. Duncan Hales, United Kingdom
Ava Hollombe Hoover, OR, United States
Robin Flamm, United States
Dr. Alan Rosenthal, -- Choose One --, Israel
Mr. Michael Amsellem, IDF, France
Ms. Janis Hollombe, Israel
Mr. ניצן המבורג, Israel
Dr. Armando Franco, Florida, United States
Matt Blodgett, NE, United States
Mr. Steven Stein, New York, United States
Ms. Rita Rodin, New York, United States
Chaim Malks, NY, United States
Mr. Steven Schwartz, FL, United States
Mr. Robert Khedouri, NY, United States
Dr. Howard Schwartz, Arizona, United States
Mr. רז ניר, United States
Mr. Roni Rodrigue, Turkey
Phyllis Epstein, NY, United States
Viviane Bregman, FL, United States
Rabbi Saul Strosberg, TN, United States
Mr. david sommer, new york, United States
Rabbi Steve Golden, NY, United States
Henry Rieser, NY, United States
Prof. Mark Altabet, MA, United States
Mr. Bernard Gerson, Colorado, United States
Rabbi Martin Lockshin, Israel
דוד כהן, Israel
Ronda Angel Arking, MD, United States
Mr. Or Fekler, Israel
Mr. מוטי דסקל, Israel
מיכאל זילברמן, United States
Ms. אילי סקיף, Israel
Wojciech Wisniewski, New Jersey, United States
Dr. Laura Wharton, Israel
Ms. Marilyn Glazier, Misgav, Israel
Mr. איל גור, Israel
Mr. Dimitrios Foulias, AZ, United States
Mr. תנחום פלד, Israel
Ms. Morly Valach, Israel
Ms. גרדה פרנקל, Israel
Michele Glazer Ben, Israel
Mr. מיכאל קלינין, Israel
Marsha Ablowitz, BC, Canada
patsy royer, Ontario, Canada
Dr. Jane S. Gabin, North Carolina, United States
Rabbi Tom Cohen, France
Mr. Kaufmann Aleksander, France
Mr. אורי בן נון, Israel
Nathalie Bravelet, France
Emma C, United States
Mr. Daniel Feinstein, Israel
Ms. Susan Romer, California, United States
Ms. Judith Selakoff, Connecticut, United States
Mr. Norman Feinstein, Sharon, Israel
R David Frum, Wa, United States
Mr. מוני כהן, Israel
Mr. Scott Jaffe, NY, United States
Mr. Maor Furman, Israel
Frederick Nervo, CA, United States
Jennifer Zinman, NJ, United States
Ms. Dorothee Driessen, Utrecht, Netherlands
Cantor Jacqueline Rawiszer, IL, United States
Rabbi Jason Gwasdoff, California, United States
Cantor Daniel Singer, NY, United States
Ms. Racheli Wolfson, מרכז הארץ, Israel
Mr. Jose Ovadiah Navarro, Mexico City, Mexico
Ms. עוזית דגן, Israel
Dr. מיכאל ליבני, Israel
Mr. אלי אורגד, Israel
Mr. יוסי זיידמן, Israel
Rabbi תמיר ניר, Israel
Mr. חזי ביליק, Israel
Ms. Anna Aleksandrowicz, Israel
Mr. דני דניאלי, Israel
Mr. ישעיהו שוסטר, Israel
Ms. Rachel Greenspahn, Israel
Ms. Elaine Moise, CA, United States
Dr. Marina Gottlieb, Rio de Janeiro, Brazil
Ms. Judith Katzin, Israel
Mr. George Sukhashvili, United States
Prof. Joe Lockard, AZ, United States
Mr. אור בר נתן, Israel
Mr. שי קטן, Israel
Rhoda Konigsberg, OH, United States
Rabbi Richard Steinberg, California, United States
Elizabeth Rosen, ME, United States
Dr. David Greenfield, C, United States
Angeni Marque, Utah, United States
Ms. Suzanne Levin, MI, United States
Ian Sternberg, Oxfordshire, United Kingdom
Ira Moskowitz, Israel
Ms. Judy Roitman, KS, United States
Dr. Jane Mushabac, NY, United States
Ms. Shoshana Michael Zucker, None, Israel
Ms. Elizabeth Kirshner, IL, Israel
Mr. אילן ספקטור, United States
Ira Litkofsky, New York, United States
Dr. Elizabeth Appelbaum, KS, United States
Mr. אברהם ממן, Israel
Avidan Rojas, RI, United States
Ms. Julie Ginzberg Ravinger, Israel, Israel
Mr. רוני רחמני, Israel
Mr. Mitchell Krasnopoler, Kansas, United States
Brian Landsberg, CA, United States
Nadine Dwork, CA, United States
Rabbi Barbara Symons, PA, United States
Dr. Joe Levy, Israel
Mr. Herbert Shukiar, California, United States
Ms. Isabella Fraenkel Glaser-Bennaim, NY, United States
Rabbi David Shneyer, MD, United States
‫נאור קפלן‬‎, United States
Robert Bynder, United States
Dr. דניאל זיסקינד, Israel
Janis Iceland, California, United States
מיכל צור, United States
Dr. Hadar Milloh-Raz, United States
Mr. Jay Sabin, New Jersey, United States
Yosef Lopez, Arizona, United States
Allen Mayer, Ca, United States
Gloria Pitler, KS, United States
Dr. Howard Pitler, Kansas, United States
John Shuchart, KS, United States
Arthur Heyman, Georgia, United States
STUART M. FISCHMAN, N.Y., United States
Alan Oslick, Yucatán, Mexico
Mr. מיכאל ברוש, United States
Rabbi David Ellis, NS, Canada
Rabbi Jennifer Gorman, Ontario, Canada
Rabbi Amy L. Memis-Foler, IL, United States
Ms. Stephanie Shuchart, KS, United States
Mr. Henry Katz, United States
Moises Paz, TN, United States
Jane Lawless, Kansas, United States
Michael Haruni, Israel
Rabbi Alan Litwak, Florida, United States
Ms. Francine Kuhn, KS, United States
Milton Katz, Kansas, United States
Mr. David Zucker, Kansas, United States
Terry Pullan, CA, United States
Laura Bolter, Kansas, United States
Mr. Boyd Bolter, KS, United States
Rabbi Lev Herrnson, NY, United States
Bitsy Sader, KS, United States
Dr. Sandra Greenfeld, United States
Rabbi David Ostrich, Pennsylvania, United States
Ms. Sarah Reines, California, United States
Ms. Henri Goettel, Missouri, United States
Rabbi Andrew Straus, California, United States
Rabbi harold caminker, FL, United States
Rabbi Esther Adler, Minnesota, United States
Rabbi Shelley Kovar Becker, NY, United States
Emma Enochs, Kansas, United States
Ms. Ellen Taylor, Kansas, United States
June Crane, KS, United States
Fred Pressman, NJ, United States
Mr. Charles Cooper, Kansas, United States
Sheila Leiss, Maryland, United States
Mr. Zane Womack, Kansas, United States
Shari Womack, Kansas, United States
Nina Shik, KS, United States
Ms. Audrey Myers, Kansas, United States
Ms. Genna Stowe, KS, United States
Rabbi Howard Laibson, CA, United States
Rabbi Yochanan Hammond, Victoria, Australia
Jonathan Gale, United States
Sharon Katz, KS, United States
Rabbi Josh Goldstein, New Jersey, United States
Rabbi Ira Korinow, Massachusetts, United States
Deborah Nof, Israel
אירנה שטלמן קרביץ, United States
Philip m Posner, Calif, United States
Dr. Tibor Engel, Colorado, United States
Stephen Fuchs, Florida, United States
Rabbi Aaron Levy, ON, Canada
Rabbi Charles Kroloff, NJ, United States
Michael Laufer, New York, United States
Rabbi Shoshanah Devorah, Israel
Ms. Raquel Holder, Israel
Naomi Gottlieb, Israel
zsuzsi Schildler, Israel
Rabbi Devin Maimon Villarreal, CA, United States
Rachel Nwosu, Israel
גלינה טרטייקוב, Israel
Scott Shay, NY, United States
Alisa Samber, Maryland, United States
Aileen Silver, NY, United States
Rabbi Sally Priesand, New Jersey, United States
Ms. Miriam Nathan, United States
Rabbi Richard Hammerman, NJ, United States
David Brand, New York, United States
Mary Freeman, ARKANSAS, United States
רציה הלוי, Israel
Mr. Avi Hoffman, FL, United States
Mr. JR Rich, New York, United States
Mr. עידו אברמסון, Israel
Mr. Steven Fleischer, NY, United States
Mr. omri cohen, --- אנא בחר ---, Israel
יוסי חמילבסקי, United States
Ms. דנה גינזברג, Israel
Ziona Silverman, New Jersey, United States
Dr. Nancy Rosenfeld, Israel
Rabbi David Wolf Silverman, New Jersey, United States
Mr. גדי שיפרין, Israel
Vivian Singer, Ohio, United States
Paul Hartley, Mn, United States
Emily Blanck, California, United States
Rabbi Alan Lettofsky, Ohio, United States
Rabbi David Zisenwine, Israel
Prof. Benjamin Ravid, 02459, United States
David Nadler, Ontario, Canada
Victoire Morgunovsky, Israel
Ronald Crane, New York, United States
Ms. Hadas Ben Porat, Israel, Israel
Shari Abraham, Israel
Amanda Lowe, TX, United States
Ms. naomie maurel, western galile, Israel
Ammihud Simon, Israel
Mr. Adrian Vonier, Germany
Dr. Ronald Eisenberg, MA, United States
Mr. דיולה צ'קברי, Israel
Karen Gordon-lakin, Israel
לאשה שמשוני, Israel
תמרה קארין דעוס, Israel
Rabbi Alan Yuter, Israel, Israel
נופר ליבנה, United States
תכלת אשכר, Israel
ליאון אלקיס, United States
Ms. מור איילה זלינגר, Israel
Prof. Jonathan Price, Israel
אתי אגמי, United States
Mr. אלכס גלינסקי, United States
Ephraim Zimand, Israel
Ever Durán, El Salvador
Rabbi Harry Rosenfeld, NM, United States
zina schiff, MA, United States
Alan Belsky, NY, United States
Rabbi Gabriel Kretzmer-Seed, NY, United States
Rabbi Daniel Askenazi, Atlántico, Colombia
Mr. DAVID TVER, OR, United States
Rabbi Mark Finkel, New Jersey, United States
Lawrence Berger, New Jersey, United States
Dr. Geoff Short, Middlesex, United Kingdom
Mr. David Eisikovits, New York, United States
Dr. Ronald Platzer, new york, United States
Mr. Nativ Winiarsky, New York, United States
Rabbi Rabbi Dr Adele Plotkin, AZ, United States
Mr. Jeffrey Jaye, NJ, United States
Dr. Isabelle Medina Sandoval, New Mexico, United States
Angelo Abdela, NEW YORK, United States
Dr. Dan Arking, MD, United States
Rabbi Monica Kleinman, Kansas, United States
Prof. Menachem Kellner, Israel
Rabbi Yoni Regev, CA, United States
Rabbi Javier Cattapan, Kansas, United States
Dr. Ariel Picard, Israel
Rabbi Jessica Graf, CA, United States
Rabbi Marvin Goodman, CA, United States
Rabbi mel Gottlieb, CA, United States
Mr. Stephen Weinberg, NY, United States
Rabbi Mark Cooper, NJ, United States
Tom Pressman, WV, United States
Rabbi Joshua Hammerman, CT, United States
Rabbi Daniel Silverstein, Israel
Rabbi Loren Sykes, Israel
Marilyn Rivkin Crossley, Ohio, United States
Rabbi Victor Urecki, West Virginia, United States
Dina Najman, New York, United States
Mr. Sean Ward, CA, United States
Larry Friedman, CA., United States
Rabbi Eugene Korn, Israel, Israel
Mr. Howard Wohl, NY, United States
Rabbi Mona Alfi, CA, United States
Rabbi Hanan Schlesinger, United States
Jennifer Kaufman, CA, United States
Mr. Jon Parritz, MN, United States
Rabbi David Meyer, MA, United States
David Drot, United States
Mr. Raanan Caspi, Israel
ערן אפלבאום, United States
נגה מליניאק, United States
Mr. Victor Oscal, Guatemala, Guatemala
Rabbi Leana Moritt, NY, NJ, United States
Rabbi Robert Orkand, MA, United States
Rabbi Laura Schwartz Harari, CA, United States
Leslie Dannin Rosenthal, NJ, United States
Rabbi Peter Kasdan, New Jersey, United States
Rabbi Neal Gold, MA, United States
Rabbi Simcha Daniel Burstyn, HaDarom, Israel
Rabbi Lee Diamond, Israel
Rabbi Eliezer Havivi, Pennsylvania, United States
Rabbi Jonathan Berkun, FL, United States
Rabbi Deborah Zecher, MA, United States
Dr. Steven Jacobs, AL, United States
Rabbi Aaron Potek, DC, United States
Mr. דוד מרדר, Israel
Rabbi Michael Weinberg, IL, United States
Mr. Mark Cohen, Ontario, Canada
Mr. Martin Katz, AZ, United States
William Lipsey, New Jersey, United States
Rabbi Julie Danan, NY, United States
Ms. Jessica Mehlman, NJ, United States
Rabbi Eliot Baskin, CO, United States
Rabbi Carl Perkins, MA, United States
Paula Saginaw, NJ, United States
Mr. David Leit, New Jersey, United States
Rabbi Charles P Rabinowitz, New York, United States
Ms. Hila Tsahi, Israel
Rabbi David Krishef, MI, United States
Rabbi Matthew Futterman, NY, United States
Mr. Amir Shacham, Israel
Rabbi Morris Allen, MN, United States
Rabbi Dov Elkins, Israel, Israel
Rabbi Gary Bretton-Granatoor, MA, United States

 

[button href=”#statement” target=”” css_classes=”e.g. button_hilite button_pale sm_button”]הצהרת חזון[/button]

[button href=”#sign” target=”” css_classes=”e.g. button_hilite button_pale sm_button”]חתום על החזון[/button]

Print Friendly, PDF & Email