חזון לישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית

English

הצהרת חזון: ישראל כמדינה דמוקרטית יהודית

מבוא: מסמך עקרונות זה מוגש לציבור בישראל ובתפוצות*, לקובעי המדיניות בישראל ולמנהיגות היהודית בעולם. החתומים עליו הם רבנים ומנהיגים קהילתיים בעלי השקפות שונות ומגוונות, בישראל ומחוצה לה, אשר שותפים לתחושת הערכה עזה להישגיה של מדינת ישראל בתחומים אין ספור. ישראל הינה דמוקרטיה דינמית וחברה יצירתית. מאז הקמתה שאפה ישראל לא רק לקיים מדינה ריבונית לעם שניטלה עצמאותו ואשר נכפו עליו חיי גלות, אלא גם להגשים ערכי יסוד עליהם הכריזה במגילת העצמאות – מדינה המושתתת על ערכי החופש הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל, המבטיחה חירות ושוויון זכויות וחובות לכל אזרחיה.

אנו מבקשים לבטא במסמך זה את מחויבותנו למימוש ההבטחה לחופש דת ומצפון ולשוויון ללא הבדל דת. אנו מעריכים את שעשתה ישראל בתחום זה עד היום, אך הגשמה מלאה של הבטחת מגילת העצמאות לחופש דת ושוויון ממתינה עדיין לקיום הלכה למעשה. זהו אתגר חיוני הניצב בפני ישראל הן כמדינה יהודית והן כמדינה דמוקרטית. אנו, המחויבים לחיזוקה של ישראל בחומר וברוח ולברית שבינה לבין יהדות העולם, גורסים כי אתגר זה אינו יכול עוד להישאר נחלת הזירה הפוליטית בלבד. אנו נפעל כמיטב יכולתנו, ובשותפות אמת בין ישראלים ליהודים ברחבי תבל, כדי להתמודד עם אתגר זה עד שנצליח יחדיו להפוך את ההבטחה למציאות.

* * * * * * * * * *

כמדינה יהודית, ישראל חייבת לטפח את מאפייניה היהודיים של המדינה;

כמדינה דמוקרטית, ישראל חייבת להעניק שוויון זכויות לכל אזרחיה, ללא הבדל השקפה והשתייכות דתית;

כדי להגיע אל היעד – מדינה יהודית ודמוקרטית, הנאמנה הן למורשתה היהודית והן לערכי הדמוקרטיה – חייבת מדינת ישראל ליישם ערכי יסוד של חופש דת ושוויון זכויות וחובות, המפורטים להלן:

 1. מדינת ישראל , כמדינה יהודית, גאה בזהותה ותיתן לה ביטוי בחייה הציבוריים – תכבד את השבת ומועדי ישראל, תבטיח כשרות המזון במוסדות ציבור, תטפח בחינוך הממלכתי היהודי הוראת תנ”ך לצד ספרי יסוד מארון הספרים היהודי ונכסיה של תרבות ישראל, ברוח של הערכה למורשת היהודית רבת הפנים והפרשנויות שעיצבה את עם ישראל לדורותיו.
 2. מדינת ישראל, כמדינה דמוקרטית, תבטיח חופש דת ומצפון, תנהג בשוויון, ותעניק שירותיה, לרבות תמיכה כספית, ללא אפליה לכל אזרחיה, היהודים והלא-יהודים כאחד.
 3. מדינת ישראל תאפשר לאזרחיה לבחור את מנהיגותם הדתית כרצונם, בלא כפיפות לממסד דתי מטעמה של המדינה. המדינה לא תאציל סמכות שלטונית לממסד דתי כלשהו – בין במישור הארצי ובין במישור המקומי. כל קהילה יהודית תהיה בת חורין להעסיק רבנים על פי בחירתה [ובדומה לכך – גם בני דתות וכהני דת של דתות אחרות]. המדינה לא תיתן את חסותה לשום תנועה דתית או ממסד דתי, אלא שומה עליה לכבד את חירותם ואת שוויון ההזדמנויות, הזכויות והחובות של כל אזרחיה.
 4. אלה הרוצים להביא את מחלוקותיהם וסוגיות אחרות בפני בתי דין דתיים, יוכלו לעשות זאת באופן פרטי, מרצונם החופשי ועל פי אמונתם, ללא שהמדינה תיטול חלק בהליך זה. המדינה לא תאציל סמכות שלטונית ולא תממן פעילותם של בתי דין דתיים.
 5. מדינת ישראל תאפשר ותכיר בחלופות לנישואין וגירושין של אזרחיה על פי בחירתם, בטקס דתי לגווניו השונים או אזרחי. זוג יהודי הבוחר להינשא במסגרת זו – יפנה לאותה מסגרת דתית או אזרחית בה נישא לצורך התרת הנישואין, ביטולם או גירושין.
 6. אלה הרוצים להצטרף לעם ישראל בדרך של גיור דתי יהיו זכאים לבחור את המסגרת הרבנית בה יעברו את הליך הגיור מקרב הרבנים שהוסמכו לרבנות ואשר מוכרים על ידי זרם או תנועה דתית, הפעילים ומוכרים בעם היהודי. גיורים אלה, באופן שוויוני ובכפוף לחוקי השבות והמרשם, יתקבלו על ידי מדינת ישראל כראיה תקפה ליהדותם של הגרים, וזאת בד בבד עם כיבוד זכותן של קבוצות דתיות שונות להחיל את אמות המידה והמבחנים שלהן על תקפות הגיור ככל שהן מתבקשות להכיר בו.
 7. בצד הבטחת חופש הבחירה ושוויון ההזדמנויות והזכויות לכל אזרחיה, ישראל תעמוד על כך כי כל אזרחיה ימלאו את חובותיהם האזרחיות וישתתפו באופן הוגן והולם בנטל הביטחוני/שירות אזרחי, כמו גם בשוק העבודה, וזאת ללא אפליה מטעמי דת, גזע ומין.
 8. חופש הפולחן לבני כל הדתות במקומות הקדושים להם הוא זכות המוכרת בישראל משכבר הימים. במימושה של זכות יסוד זו, תנהג ישראל ברגישות להבדלי מנהגים ומסורות דתיות כמו גם לשוויון מגדרי, ברוח של כבוד הדדי.

נוסח על ידי הרב מרק אנג’ל, הרב אורי רגב


* אלה מאתנו שאינם אזרחי ישראל מבינים כי הכרעות בדבר אופיה ומדיניותה של מדינת ישראל נעשות על ידי אזרחיה ונציגיהם, אך כיהודים הנאמנים למרכיביה המגוונים והשונים של הקהילה היהודית, הן בתוך ישראל והן מחוצה לה, אנחנו שואפים לתמוך ולסייע למאמץ חשוב זה.

 

החותמים

(השמות לפי סדר הא”ב)

רבנים מארצות הברית

פרופ’ דוד אלנסון מנהל מרכז שוסטרמן ללימודי ישראל באוניברסיטת ברנדייס
מרק אנג’ל מנהל המכון לרעיונות ואידאלים יהודיים
ברדלי שביט ארטסון דיקאן בית המדרש לרבנים ע”ש זיגלר
ריק ג’ייקובס נשיא האיחוד ליהדות רפורמית [URJ]
שרה הורביץ מייסדת משותפת ונשיאת ישיבת מהר”ט
פרופ’ דבורה וקסמן נשיאת המכון לרבנים ואיחוד הקהילות הרקונסטרוקציוניסטיות היהודיות [RRC]
ד”ר דוב זקהיים יו”ר הקואליציה היהודית לשוויון דתי
אריק יופה נשיא לשעבר של האיחוד ליהדות רפורמית [URJ]
רחל נתן יורוביץ נשיאת אוהלה: התאחדות רבנים וחזנים להתחדשות יהודית
אשר לופטין נשיא ישיבת חובבי תורה [YCT]
רוברט סלוסברג יוֹשב רֹאשׁ, הקרן המסורתית
דוד ספרסטיין האיחוד ליהדות רפורמית
אהרון פנקן נשיא ההיברו יוניון קולג’ – מכון למדעי היהדות
מרשה פרגר מנהלת תוכנית ההסמכה של אלף – הברית למען התחדשות יהודית [ALEPH]
פמלה פריידמן – יו”ר
סטנלי דייוידס
אליס וכטרמן
גורדון טאקר
מרק לוין
פרופ’ מיכאל צ’רניק
הוועד המנהל של “רבנים למען חופש דת ושוויון בישראל”
דוד שטרן
וסטיבן פוקס
נשיא ומנכ”ל של ארגון הרבנים הרפורמיים בצפון אמריקה [CCAR]
פיליפ שיים
וג’ולי שונפלד
נשיא ומנכ”לית כנסת הרבנים הקונסרבטיבים [RA]

 

רבנים מישראל

ד”ר מיכאל אברהם
אביטל הוכשטיין נשיאת מכון הדר – ישראל
ד”ר דניאל הרטמן נשיא מכון שלום הרטמן
עו”ד גלעד קריב מנכ”ל התנועה הרפורמית – יהדות מתקדמת בישראל
אורי רגב מנכ”ל חדו”ש – לחופש דת ושוויון
דוד רוזן המנהל הבינלאומי של יחסים בינדתיים – הועד היהודי אמריקאי

 

מנהיגים ופעילים חברתיים מארצות הברית

פרופ’ ארנולד אייזן נגיד הסמינר התיאולוגי היהודי [JTS]
גדעון ארונוף מנכ”ל בפועל, הקרן המסורתית
מים ביאליק שחקנית, חוקרת מוח ופעילה חברתית
ד”ר סטיבן ביים מנהל המחלקה לחיים יהודיים בוועד היהודי-אמריקני [AJC]
צ’רלס ברונפמן מייסד משותף של “תגלית”
סטנלי גולד יו”ר חדו”ש – חופש דת לישראל
מיכאל וסוזי גלמן
מייקל דאגלס שחקן, מפיק ופעיל חברתי
עו״ד מורי לוליכט
ד”ר בת שבע מרקוס
וד”ר שרון וייס גרינברג
נשיאת ומנכ”לית הברית הפמיניסטית היהודית-אורתודוכסית [JOFA]
דארל סטיינברג ראש עיריית סקרמנטו ונשיא הסנאט של מדינת קליפורניה לשעבר
ריצ’י פרלסטון יו”ר לשעבר של חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית לישראל
דוד דניאל קליפר יו”ר מועצת המנהלים של אלף – הברית למען התחדשות יהודית
ג’יין שרמן

 

מנהיגים ופעילים חברתיים מישראל

ערן ברוך מנכ”ל בינה
יוסי קליין הלוי עמית מחקר בכיר במכון שלום הרטמן
עו”ד יזהר הס מנכ”ל התנועה המסורתית בישראל
ד”ר תומר פרסיקו מכון שלום הרטמן ואוניברסיטת תל אביב
אורי קידר מנכ”ל ישראל חופשית
פרופ’ אמנון רובינשטיין המרכז הבין תחומי בהרצליה
ג’י רודרמן נשיא קרן משפחת רודרמן

 

כדי להצטרף אלינו ולחתום את שמך, מלא את הטופס ולחץ על ‘הירשם עכשיו’.

למניעת כפילויות, לכל כתובת דוא”ל יכלל ברשימה רק שם אחד. רק החתימה האחרונה [והשם המופיע בה] תיכלל ברשימה אם צויינה אותה כתובת דוא”ל בחתימה נוספת.

 • Enter the short version of the petition name as the default value in the advanced tab.
 • Enter the Gravity Form ID as the default value in the advanced tab.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

869 חתימות עד עכשו

Mr. Dan Wasserman, Canada
Dr. Shlomo Cohen, Pennsylvania, United States
Mr. Serge Adam, ON, Canada
Ms. Clare Adam, ON, Canada
Lisa Goodman, Ontario, Canada
Ms. Jessie Saunders-Drutz, ON, Canada
Tzvi Taub, ON, Canada
Claude Heimann, ON, Canada
Fred Faber, Ontario, Canada
Dr. Karen Winkler Weiss, Ontario, Canada
Ms. Sheree Davis, ON, Canada
Ms. BETTY MOSES, ONTARIO, Canada
David Tepper, Ontario, Canada
Mr. James Phillipson, Ontario, Canada
Warren Cantor, Ontario, Canada
Hugh Smith, Ontario, Canada
Agnes, Judy Safran, Ontario, Canada
Mr. Peter Drutz, Ontario, Canada
Linda Newstead, Ontario, Canada
Stephen Newstead, Ontario, Canada
Mr. James Donadio, PA, United States
Rabbi Martin Vesole, Florida, United States
Rabbi Lauren Tuchman, United States
Rabbi Suzanne Singer, CA, United States
Rabbi Shaya isenberg, FL, United States
Rabbi Seth Bernstein, MD, United States
Rabbi Andrew Gordon, MD, United States
Rabbi Susan Grossman, MARYLAND, United States
Rabbi Leana Moritt, New Jersey, United States
Rabbi Hannah Wallick, Wisconsin, United States
Rabbi David Glickman, KS, United States
Ms. פול גרוס, Israel
Marion Feld, Ontario, Canada
Mr. Elja Akker, Netherlands
Elischeva elly Pieterse, The Nederland, United States
Mr. Harry הארי Polak פולק, Israel
Mr. Andrew A. Walker, TX, United States
Bnaya Avramovich, Israel
Mr. Ivan Reyes, Guayas, Ecuador
Mr. David Marshall, Georgia, United States
Ms. Harriet Schleifer, New York, United States
Rabbi Michael Farbman, Connecticut, United States
Rabbi Lawrence Englander, Canada
Rabbi Lon Moskowitz, California, United States
Rabbi David Sofian, Israel
Mr. צבי שולט, Israel
Burton Lehman, New York, United States
Mr. David Abrams, Ontario, Canada
Emily Abrams, Ontario, Canada
Mr. Ryan Abrams, Ontario, Canada
Tara Abrams, Ontario, Canada
Rabbi Eliot Baskin, CO, United States
Mr. Stan Greenspan, New York, United States
Ms. Holli Irvine, Ontario, Canada
Miriam Stevens, Ontario, Canada
Rachel Sugar, Ontario, Canada
Rabbi Michael Stroh, Ontario, Canada
Bernard Keyes, Ontario, Canada
Rabbi Cory Weiss, ON, Canada
Ms. Norene Bergart, Ontario, Canada
Ms. Kimberly Bergart, Ontario, Canada
Mr. David Bergart, Ontario, Canada
Judith Ross, ON, Canada
Eleanor Bonder, Ontario, Canada
Sim Greene, Ontario, Canada
Ian Liberman, Ontario, Canada
Dahlia Zaide Rusinek, Ontario, Canada
Eva Karpati, Canada
Mr. Henry Radoff, Texas, United States
Ms. REVA BERNATT, ONTARIO, Canada
Brena Taylor, Ontario, Canada
Mr. Gideon Ordynans, Ontario, Canada
Henry Ruschin, Ontario, Canada
Mr. Oren Ordynans, Ontario, Canada
Mr. Amos Carlen, Ontario, Canada
Ms. Rahel Thiang, Ontario, Canada
Mr. Motty Levy, ON, Canada
Joan Garson, Ontario, Canada
Dr. Eyal Meiri, United States
Ms. Regina Blitt, Ontario, Canada
Ms. Smadar Meiri, ON, Canada
Dr. Martin Gelfand, Ontario, Canada
Mr. Andrew Brooke, ON, Canada
Gordon Silverman, NY, United States
Rabbi Edward Elkin, ON, Canada
Dr. Rickey Miller, Ontario, Canada
Mark S. Anshan, Ontario, Canada
Mr. Trenton Sheppard, WA, United States
Rabbi Edgar Nof, Sharon, Israel
Rabbi Adam Stein, British Columbia, Canada
Ms. לינה פישר, United States
Ms. דניאלה פישר, United States
Dr. ורדה שקאפ, United States
Ms. אביבה בית הלחמי, Israel
Ms. אליה צנטקר, Israel
יעל שפיץ, Israel
עינת יורקביץ, United States
Ms. נורית הדרי, United States
Ms. Dorit Solomon, United States
Mr. יוחאי קורמן, Israel
שחר אילן, United States
Dr. Barry Alter, Florida, United States
רוני לוי, United States
מרים קמני, United States
תושיה פלד, Israel
Ms. קטי בלר, United States
הדס אלעני, Israel
Mr. יואב גבאי, Israel
Mr. לירון אלון, Israel
מוטי למסקי, United States
שרון איציק, United States
Mr. Ilia Zhezmer, Israel
Osnat Avigdori, Israel
Mr. gad modai, Israel
Mr. Arik Hendelsman Sadan, Israel
Mr. שלמה כהן, United States
Mr. צביקה ליבנה, Israel
Mr. אוריאל זיו אזנקוט, United States
Rabbi Jay Sherwood, Colorado, United States
Dr. Neil Rubin, Maryland, United States
Dr. Isidoor (Ido) Abram, ..., Netherlands
Dr. karen Steingarten, Florida, United States
Rabbi Sidney Helbraun, Illinois, United States
BARBARA LISSY, PA, United States
Valerii Lamm, Russia
Mr. Phil Richter, New York, United States
Joyce Levitan, MN, United States
Benjamin Samuels, Texas, United States
Mr. Victor Shields, Ontario, Canada
Rabbi Seth Adelson, PA, United States
Prof. Arthur Werschulz, NJ, United States
Ellen Mazow, Massachusetts, United States
Mr. Mark Chazin, Esq., New Jersey, United States
Dr. Mindy Steinholz, New York, United States
Ms. Nancy Prager, Georgia, United States
Linda Rothman, CT, United States
Rabbi Benjamin Adler, NJ, United States
Alan Lavin, New York, United States
David Greenberg, New York, United States
Irwin Zleplowitz, New York, United States
David Gelfand, New York, United States
Rabbi Jonathan Blake, New York, United States
Rabbi Angela Buchdahl, New York, United States
Rabbi Charles Popky, NJ, United States
Rabbi Steven Kushner, NJ, United States
Rabbi Joshua Hammerman, CT, United States
Dr. Anita Skolnick, NJ, United States
Rhoda Ritzenberg, VA, United States
katia frid, México ciudad de Máxico, United States
Rabbi Robert Golub, NY, United States
Rabbi Randall Mark, New Jersey, United States
Rabbi Michael Pont, New Jersey, United States
Rabbi Jill Borodin, Wa, United States
Rabbi Jackie Redner, CA, United States
Karen Frid-Madden, CA, United States
Mr. Larry Ritter, NJ, United States
Mr. Moshe Browning, New York, United States
Mr. David Lissy, New York, United States
Mr. Eduardo Londres Pinha, RJ, Brazil
Rabbi Maurice Harris, Pennsylvania, United States
Rabbi Robert Summers, NY, United States
Rabbi Matthew Gewirtz, New Jersey, United States
Ms. Judith Princz, NY, United States
Rabbi Capers Funnye, Illinois, United States
Rabbi Neil Kurshan, NY, United States
Rabbi sholom stern, new york, United States
Rabbi Steven Moss, New York, United States
Rabbi Linda Henry Goodman, NY, United States
Ralph Lipper, Quebec, Canada
Rabbi Susie Heneson Moskowitz, NY, United States
Lisa Lisser, NJ, United States
Cantor Marlena Fuerstman, Israel
Dr. Robert Bagdon, NH, United States
Barbara Gray, OR, United States
Rabbi Evan Goodman, California, United States
Rabbi Laurence Groffman, New Jersey, United States
Rabbi Joel Schwartzman, CO, United States
Rabbi Prof. David Golinkin, Non-US, Israel
Rabbi Emily Losben, PA, United States
Rabbi Ruth Adar, CA, United States
Rabbi Rifat Sonsino, Ma, United States
Rabbi Kim Geringer, New Yoek, United States
Rabbi Riqi Kosovske, MA, United States
Rabbi Greg Kanter, South Carolina, United States
Rabbi Marc Kline, J.D., New Jersey, United States
Rabbi Martin Vesole, FL, United States
Mr. אילן גונן, Israel
David and Norma Schechner, New Jersey, United States
Mr. Robert Max, New Jersey, United States
Rabbi Hannah Orden, NJ, United States
Mr. Scott Newman, NJ-New Jersey, United States
Rabbi Steven Bayar, New Jersey, United States
Dr. Edward Zinbarg, New Jersey, United States
Rabbi Charles Popky, NJ, United States
Ms. Sophie Bigot-Goldblum, France, France
Rabbi David Saltzman, New Jersey, United States
Lori Klinghoffer, NJ, United States
Mr. מיכאל בוטבול, United States
barak koren, Israel
Ms. שרית כרמון, Israel
Dr. STUART FISCHMAN, NEW YORK, United States
Rabbi Nico Socolovsky, California, United States
Rabbi Howard Tilman, NJ, United States
Rabbi Susan Shamash, BC, Canada
Dr. איתי גוטמן, Israel
Mr. Dror Oren, Israel
Naomi Zacsh, United States
Rabbi Bradley Artson, CA, United States
Cantor Aviva K Rosenbloom, CA, United States
Nikki Piran, Israel
Ms. נטלי גולן, Israel
Rachel Dohme, Germany
Mr. Amos Kamil, New Jersey/Israel, United States
Rabbi Yosef Kanefsky, CA, United States
Ms. מורטון רוני, Israel
Ms. מינה גומא, Israel
Mr. יהונתן בן נתן, Israel
Rakhel Singson, Manipur, India
Ruth Singer, Israel
Rabbi Yocheved Mintz, NV, United States
Tomer Kadima, Israel
Ms. Ruth Gregg, Florida, United States
Mr. עמוס דורון, United States
Michael Lipkin, Israel
Jennifer Jeanmard, LA, United States
Ilana Kraus, --, Israel
Dr. Nir Atzmon, Israel
כרמלה מנדה, United States
Mr. Ron Javin, United States
Ms. Batya Amir, Israel
Rabbi Jeremy Sher, CA, United States
Ms. יוליה שר, Israel, Israel
Mr. ofer alon, Israel
Mr. Aaron Canino, Haifa, Israel
Mr. Nir Abramovich, Israel
Margret Mitchell, Ca, United States
Ms. Danit Trau, California, United States
Ms. judith fogel, Florida, United States
Alan Schwartz, New York, United States
Arthur Slepian, CA, United States
ורד טרי, United States
Prof. Cheryl Lester, KS, United States
Neldo Duyeb, Regavim, Israel
Rabbi Stephen Goodman, New York, United States
Mr. Shimon Zachary Klein, Israel
Dr. גלי תיבון, Israel
Rabbi Roberto Graetz, United States
Rabbi Elliot Dorff, CA, United States
m s, California, United States
Marc Rachmuth, California, United States
Dr. Samuele Rocca, 92346, Israel
Ms. shira ben shalom, Israel
Rabbi Philip Nadel, Israel
Lenore Mass, IL, United States
Mr. Yesh Tikvah, United States
Rabbi Debbie Stiel, KS, United States
נעמי גוטליב, Israel
Lonny Baskin, Israel
Mr. Daniel Chervin, Germany, Germany
Ms. Orit Ollier, United Kingdom
Dr. חנוך שמשי, Israel
Rabbi Susan Silverman, Israel
Ms. תלמה לין-ניצני, Israel, United States
Ms. Teresa Hernandez, California, United States
Mr. Dan Laor, Carmel, Israel
Mr. איגור דומרב, Israel
אסתר וינשטוק, United States
Mr. Adam Briones, United States
Ms. Benita Raphaely, Israel
rochelle rodney lando, Israel
Ms. קטיה מוגילבסקי, Israel
Andy Standard, Nc, United States
Ms. חנה גרדוש, Israel
Chrys Goodell, CA, United States
Rabbi Scott Sperling, VA, United States
Mr. אופיר מרקו, United States
Dr. Gabor Halasz, Israel
Steven Teiger, Israel
Jane Susswein, NJ, United States
Ms. Judith Usiskin, United Kingdom
כרמלה צינס, United States
Mr. איתי אנושי, Israel
Dr. Jonathan Golden, MA, United States
אביבה איש שלום, United States
Mr. תום סרור, Israel
Ms. Billie Gold, United States
Peter Merkes, Maryland, United States
Ms. מריה וירוחובסקי, Israel
Karen Sharabi, Israel
Ms. יוליה טגיל, Israel
Mr. David Bornshtein, United States
Dr. אילנה לובוצקי, Israel
Mr. יאיר קבקוביץ', Israel
Mr. רפאל עמר, Israel
Mr. noam peles, Israel
Prof. Bezalel Porten, Israel
Ms. שיא שמלה, Israel
Mr. גיל פאר, United States
Ms. Judith Hanania, Israel
Ms. רינת ריישביץ כץ, United States
Ms. שימרית כהן, United States
Rabbi Aryeh Azriel, Nebraska, United States
Dr. Elinor Dankner, MA, United States
Rabbi Audrey Korotkin, Pennsylvania, United States
Ms. Ellen Fisher, NC, United States
christi rambeck, w, United States
Ms. Judy Weleminsky, Surrey, United Kingdom
Ms. לירן הדר, Israel
Mr. Daniel B Sanders, MA, - select a state -, Israel
Mr. אור שוורץ, Israel
איתן מנור, United States
Mr. Ben Tunkel, United States
Mr. Assaf Sochonitski, Israel
Ms. נעמה .צ'ורטק, United States
גיל יוחנן, United States
Ms. שחר דוידי, Israel
חנה זלצמן, United States
כרמית שטיינשניד, Israel
Mr. זיו לוי, Israel
Mr. שי סער, Israel
Ms. Ruth Ofir, Israel
Mr. Edward Marks, FL, United States
Sara Davies, Southern region, Israel
Rabbi Donald Weber, NJ, United States
Steven Bauman, California, United States
Mr. יזהר מיכאלי, ישראל, Israel
Mr. Donald Leach, CA, United States
Robert M. Berger, Illinois, United States
Mr. Yogev Talias, United States
Yvonne Fernandez, Golan Heights, Israel
Cantor Evan Kent, Yerushalayim, Israel
Mr. גל בקמן, United States
Mr. אסף ישראל, Israel
Rabbi דוד לילינטל, Israel
Ms. לילי סלבין, Israel
Mr. אוריאל פליס, Israel
Ms. מיכל ינקו, Israel
Mr. אדם עאמר, Israel
יוסף יניב, United States
Mr. ארז לבנון, Israel
Ms. אולגה ליופטמן, Israel
Mr. בני מילר, Israel
Mr. ניסים כהן, Israel
Mr. חמי הרשקוביץ, ישראל, Israel
Ms. מאיה קרקובסקי, Israel
Mr. תמיר נאטור, Israel
Mr. נחום כהן, Israel
Rabbi Barbara Goldman-Wartell, New York, United States
Dr. רונית פרצלן, United States
Ms. קאלי רוטשטיין, Israel
Mr. Yossi Boker, Israel
Ms. Marilyn Mansour, United States
Ms. Marit Avron, Israel
Mr. Tzachi Elrom, United States
Mr. Robert Hoffman, Ky., United States
Ms. JAYMIE Horowitz, WA - WASHINGTON, United States
אלינורה בן צור, ישראל, Israel
מיכל יוכלמן, Israel
Ms. נופר זיו, United States
מיכל אלול, United States
Mr. יעקב שחף, Israel
Mr. מיכאל אלצופין, United States
Mr. יעקב אשר, United States
Gabi Tal, Israel
Mr. Alex Paz, Israel
Rabbi Noga Brenner Samia, Israel
מלכה גורן, United States
Dr. רות קלדרון, Israel
Ms. חיה פרידמן, United States
Ms. Natali Eydelman, Israel
Ms. סגולה/סיגי רוזנפלד, Israel
Ms. טל אור מנשרוב, United States
Ms. פנינה שלג, United States
לוסיה ואלך, Israel
Mr. Barney Evans, Florida, United States
צבי קאהן, Israel
Zvi Bender, Naot Shikma, Israel
הדר דרורי, United States
Mr. מיכאל עזרזר, United States
Rabbi Joshua Strom, NY, United States
Mr. אבי אלבז, Israel
Ms. Rinat Harel, Israel
צביה וייס, Israel
Mr. יהודה קונפורטס, Israel
Mr. Albert Askal, United States
Ms. שוש ערער, ישראל, Israel
אמיר רביד, Israel
Ms. שושי חן, United States
דבי תמיר, United States
Ms. אורית בנימין, Israel
Rabbi Ellen Dreyfus, IL, United States
Rabbi Jeff Foust, MA, United States
Mr. Jeffrey Harris, Michigan, United States
Mr. Alex Limpach, NY, United States
Mr. Eden Gotlieb, United States
Rabbi Francine Roston, MT, United States
Rabbi גיל נתיב, United States
חיה סטודני, Israel
רוחנה ארמוזה כהן, United States
Mr. Evgeniy Zinchenko, Haifa, Israel
Mr. דוד עוז, United States
Cantor איתן דגני, Israel
Ms. ניצה גן מור דובין, United States
Mr. Chen Yaniv, United States
Ms. רעיה בר דוד, Israel
Ms. קרן דין, United States
Mr. מכין צפריר, Israel
Ms. נחמה שאנן, Israel
Ms. סיגל שאנן, Israel
Mr. עדי שאנן, Israel
Mr. עומר פרץ, Israel
מנשה שביט, Israel
מירי כ"ץ, United States
Ms. איילת אשכנזי, United States
Mr. ארז ברקן, Israel
Mr. אדי לפיד, Israel
צבי זינגר, United States
Mr. יורם ורדיקה, United States
Noah Weiss, New York, United States
Ms. מלכה חיימוביץ, United States
Ms. יערה ליטמן, Israel
נועה סימן טוב, United States
Netta Shay zilberfarb, Israel
יקי מואב, Israel
Ms. Shiran Kidron, Israel
Ms. ליוי גוראל אפל, United States
Rabbi שמחה דניאל בורשטיין, Israel
תומר ברימברג, Israel
Mr. Manny Darabaner, Israel
אלרועי שדה, Israel
Hadas Manalo, CA, United States
אדם ברומברגר, Israel
רחלי וייסגלס, United States
אירית גל, Israel
Dr. רבקה גלובמן, United States
Kinneret Wajsberg, United States
Ms. Ronit Yunovitch, Israel
Mr. בני לודמן, Israel
Ms. שני כרמי, United States
ayelet pullicino-shalom, Israel
Ms. Beatriz Stein, Sur, United States
Mr. Omri Ulanovski, Israel
עדי קרייזלר, United States
Mr. רוברט ברק, United States
Mr. מתנאל טסה, United States
Mr. Yuval Levinger, Israel
Mr. אורי מנור, Israel
שמעון הרר, United States
Ms. רבקה פרפרקוביץ', Israel
גיתית קרומוי, United States
סימה כהן, Israel
הדר סייפן, Israel
Mr. אביב בשארי, Israel
גחעד רימון, Israel
תום צבירן, Israel
Mr. יוסי סיבוני, Israel
דניאל אלון, Israel
חוה וג'ון משקרנייאש, United States
Mr. איל צור, Israel
Ms. ורד יוליוסבורגר, United States
טל רונן, United States
Mr. יבגני לוקובניקוב, Israel
Ms. יעל שרף, United States
Ms. אושר דניאל, Israel
Dr. Dayana Michel, Israel
Ms. יעל שטאובר, United States
Mr. Nadav Gal, United States
Prof. Daquan Canterbury-Smith, Older Saxin, Albania
רונה אלה בני, United States
Mr. erez mozes, Israel
Ms. May Rotman, Israel
הדס אלעני, United States
Mr. דניאל ברלוביץ', Israel
Mr. אהוד מיכליס, Israel
Ms. ענת סלע, Israel
מאיר משה ברגמן, United States
Mr. רפאל נורמי, Israel
Mr. אלי כ"ץ, United States
Dr. אודי רענן, United States
Mr. רז ברק, Israel
Mr. אבי ליבשיץ, Israel
Ms. ורדה ברקן, United States
Ms. שרי חנש, Israel
זהבה כהן אייזיק, United States
Mr. עמיר קיפר, Israel
Mr. יניב כהן, Israel
Ms. יעל קיפר, Israel
יובל רטנר, Israel
Mr. דוד אחדות, Israel
יארה בבאי-נוי, United States
שמואל פרץ, Israel
Mr. Mike Hamel, Israel
Devorah Shoua-Haim, Israel
דרור ויינינגר, Israel
Ms. פנינה אריאב, United States
דני כהן, United States
Mr. עמית לביא, Israel
Mr. Dan Tromp, Surrey, United Kingdom
Ms. טל בר, Israel
אילנית גרטמן, Israel
Ms. דנה קלומיתי, Israel
Mr. יאיר עזרא, Israel
Mr. Ori Sivan, United States
Rabbi נאוה חפץ, Israel
לביאה אלון, Israel
ענת פרל, Israel
יורם חיימוביץ׳, Israel
נעמי שרון, Israel
אריק יפה, Israel
Irit Weisel, United States
Ms. שלהבת רמון, Israel
גיא ברכה, Israel
Ms. Gili Yoskovich, Israel
מרים שדמי, United States
Haya Kurtz, United States
Mr. שי ווינאפל, United States
אביב מוזס, United States
Raquel Bloch, United States
Mr. יצחק בן-יהוידע, United States
Ms. דניאלה אביטל, Israel
Rabbi אבי פסקל, United States
Ms. Maya Sasson, United States
Ms. Mirit Peisahov, Israel, Israel
Mr. Maor Peisahov, United States
Mr. דני גלעד, United States
Ms. Zahava Alon, Israel
הדר חרמון, Israel
Mr. Uri אורי Appenzeller אפנצלר, Israel
Ms. רעות הלוי, Israel
Ms. שלומית אשרי, United States
Mr. Nehorai Eldor, Israel
רחל וינברג, United States
Ms. קרן דביר, Israel
ליאורה קלפנר, Israel
Mr. גדי סגרון, Israel
Mr. Duncan Hales, United Kingdom
Ava Hollombe Hoover, OR, United States
Robin Flamm, United States
Dr. Alan Rosenthal, -- Choose One --, Israel
Mr. Michael Amsellem, IDF, France
Ms. Janis Hollombe, Israel
Mr. דניאל פרלמוטר, Israel
Mr. ניצן המבורג, Israel
Dr. Armando Franco, Florida, United States
Matt Blodgett, NE, United States
Mr. Steven Stein, New York, United States
Ms. Rita Rodin, New York, United States
Chaim Malks, NY, United States
Mr. Steven Schwartz, FL, United States
Mr. Robert Khedouri, NY, United States
Dr. Howard Schwartz, Arizona, United States
Mr. רז ניר, United States
Mr. Roni Rodrigue, Turkey
Phyllis Epstein, NY, United States
Viviane Bregman, FL, United States
Rabbi Saul Strosberg, TN, United States
Mr. david sommer, new york, United States
Rabbi Steve Golden, NY, United States
Henry Rieser, NY, United States
Prof. Mark Altabet, MA, United States
Mr. Bernard Gerson, Colorado, United States
Rabbi Martin Lockshin, Israel
דוד כהן, Israel
Ms. אטל רוטר כץ, United States
Ronda Angel Arking, MD, United States
Mr. Or Fekler, Israel
Mr. מוטי דסקל, Israel
מיכאל זילברמן, United States
Ms. אילי סקיף, Israel
Wojciech Wisniewski, New Jersey, United States
Dr. Laura Wharton, Israel
Ms. Marilyn Glazier, Misgav, Israel
Mr. איל גור, Israel
Mr. Dimitrios Foulias, AZ, United States
Mr. תנחום פלד, Israel
Ms. Morly Valach, Israel
Ms. גרדה פרנקל, Israel
Michele Glazer Ben, Israel
Rabbi Michael Boyden, Israel
Mr. מיכאל קלינין, Israel
Marsha Ablowitz, BC, Canada
patsy royer, Ontario, Canada
Dr. Jane S. Gabin, North Carolina, United States
Rabbi Tom Cohen, France
Mr. Kaufmann Aleksander, France
Mr. אורי בן נון, Israel
Nathalie Bravelet, France
Emma C, United States
Mr. Daniel Feinstein, Israel
Ms. Susan Romer, California, United States
Ms. Judith Selakoff, Connecticut, United States
Mr. Norman Feinstein, Sharon, Israel
R David Frum, Wa, United States
Mr. מוני כהן, Israel
Mr. Scott Jaffe, NY, United States
Mr. Maor Furman, Israel
Frederick Nervo, CA, United States
Jennifer Zinman, NJ, United States
Ms. Dorothee Driessen, Utrecht, Netherlands
Cantor Jacqueline Rawiszer, IL, United States
Rabbi Jason Gwasdoff, California, United States
Cantor Daniel Singer, NY, United States
Ms. Racheli Wolfson, מרכז הארץ, Israel
Mr. Jose Ovadiah Navarro, Mexico City, Mexico
Ms. עוזית דגן, Israel
Dr. מיכאל ליבני, Israel
Mr. אלי אורגד, Israel
Rabbi יוסי זיידמן, Israel
Mr. יוסי זיידמן, Israel
Rabbi תמיר ניר, Israel
Mr. חזי ביליק, Israel
Ms. Anna Aleksandrowicz, Israel
Mr. דני דניאלי, Israel
Mr. ישעיהו שוסטר, Israel
Ms. Rachel Greenspahn, Israel
Ms. Elaine Moise, CA, United States
Dr. Marina Gottlieb, Rio de Janeiro, Brazil
Ms. Judith Katzin, Israel
Mr. George Sukhashvili, United States
Prof. Joe Lockard, AZ, United States
Mr. אור בר נתן, Israel
Mr. שי קטן, Israel
Rhoda Konigsberg, OH, United States
Rabbi Richard Steinberg, California, United States
Elizabeth Rosen, ME, United States
Dr. David Greenfield, C, United States
Angeni Marque, Utah, United States
Ms. Suzanne Levin, MI, United States
Ian Sternberg, Oxfordshire, United Kingdom
Ira Moskowitz, Israel
Ms. Judy Roitman, KS, United States
Dr. Jane Mushabac, NY, United States
Ms. Shoshana Michael Zucker, None, Israel
Rabbi Sylvia Rothschild, United Kingdom
Ms. Elizabeth Kirshner, IL, Israel
Mr. אילן ספקטור, United States
Ira Litkofsky, New York, United States
Dr. Elizabeth Appelbaum, KS, United States
Mr. אברהם ממן, Israel
Avidan Rojas, RI, United States
Ms. Julie Ginzberg Ravinger, Israel, Israel
Mr. רוני רחמני, Israel
Mr. Mitchell Krasnopoler, Kansas, United States
Brian Landsberg, CA, United States
Nadine Dwork, CA, United States
Rabbi Barbara Symons, PA, United States
Dr. Joe Levy, Israel
Mr. Herbert Shukiar, California, United States
Ms. Isabella Fraenkel Glaser-Bennaim, NY, United States
Rabbi David Shneyer, MD, United States
‫נאור קפלן‬‎, United States
Robert Bynder, United States
Dr. דניאל זיסקינד, Israel
Janis Iceland, California, United States
מיכל צור, United States
Dr. Hadar Milloh-Raz, United States
Mr. Jay Sabin, New Jersey, United States
Yosef Lopez, Arizona, United States
Allen Mayer, Ca, United States
Gloria Pitler, KS, United States
Dr. Howard Pitler, Kansas, United States
John Shuchart, KS, United States
Arthur Heyman, Georgia, United States
STUART M. FISCHMAN, N.Y., United States
Alan Oslick, Yucatán, Mexico
Mr. מיכאל ברוש, United States
Rabbi David Ellis, NS, Canada
Rabbi Jennifer Gorman, Ontario, Canada
Rabbi Amy L. Memis-Foler, IL, United States
Ms. Stephanie Shuchart, KS, United States
Mr. Henry Katz, United States
Rabbi Bruce Kadden, WA, United States
Moises Paz, TN, United States
Jane Lawless, Kansas, United States
Michael Haruni, Israel
Rabbi Alan Litwak, Florida, United States
Ms. Francine Kuhn, KS, United States
Milton Katz, Kansas, United States
Mr. David Zucker, Kansas, United States
Terry Pullan, CA, United States
Laura Bolter, Kansas, United States
Mr. Boyd Bolter, KS, United States
Rabbi Lev Herrnson, NY, United States
Bitsy Sader, KS, United States
Dr. Sandra Greenfeld, United States
Rabbi David Ostrich, Pennsylvania, United States
Ms. Sarah Reines, California, United States
Ms. Henri Goettel, Missouri, United States
Rabbi Andrew Straus, California, United States
Rabbi harold caminker, FL, United States
Rabbi Esther Adler, Minnesota, United States
Rabbi Shelley Kovar Becker, NY, United States
Emma Enochs, Kansas, United States
Ms. Ellen Taylor, Kansas, United States
June Crane, KS, United States
Fred Pressman, NJ, United States
Mr. Charles Cooper, Kansas, United States
Rabbi Stephen Wise, Ontario, Canada
Sheila Leiss, Maryland, United States
Mr. Zane Womack, Kansas, United States
Shari Womack, Kansas, United States
Nina Shik, KS, United States
Ms. Audrey Myers, Kansas, United States
Ms. Genna Stowe, KS, United States
Rabbi Howard Laibson, CA, United States
Rabbi Yochanan Hammond, Victoria, Australia
Jonathan Gale, United States
Ms. Alisa Kartch, KS, United States
Sharon Katz, KS, United States
Rabbi Josh Goldstein, New Jersey, United States
Rabbi Ira Korinow, Massachusetts, United States
Rabbi Ariel Walsh, Maryland, United States
Deborah Nof, Israel
אירנה שטלמן קרביץ, United States
Philip m Posner, Calif, United States
Dr. Tibor Engel, Colorado, United States
Stephen Fuchs, Florida, United States
Rabbi Aaron Levy, ON, Canada
Rabbi Charles Kroloff, NJ, United States
Michael Laufer, New York, United States
Rabbi Shoshanah Devorah, Israel
Ms. Raquel Holder, Israel
Naomi Gottlieb, Israel
zsuzsi Schildler, Israel
Rabbi Devin Maimon Villarreal, CA, United States
Rachel Nwosu, Israel
גלינה טרטייקוב, Israel
Scott Shay, NY, United States
Alisa Samber, Maryland, United States
Aileen Silver, NY, United States
Rabbi Sally Priesand, New Jersey, United States
Ms. Miriam Nathan, United States
Rabbi Richard Hammerman, NJ, United States
David Brand, New York, United States
Mary Freeman, ARKANSAS, United States
רציה הלוי, Israel
Mr. Avi Hoffman, FL, United States
Mr. JR Rich, New York, United States
Mr. עידו אברמסון, Israel
Mr. Steven Fleischer, NY, United States
Mr. omri cohen, --- אנא בחר ---, Israel
יוסי חמילבסקי, United States
Ms. דנה גינזברג, Israel
Ziona Silverman, New Jersey, United States
Dr. Nancy Rosenfeld, Israel
Rabbi David Wolf Silverman, New Jersey, United States
Mr. גדי שיפרין, Israel
Vivian Singer, Ohio, United States
Paul Hartley, Mn, United States
Emily Blanck, California, United States
Rabbi Alan Lettofsky, Ohio, United States
Rabbi David Zisenwine, Israel
Prof. Benjamin Ravid, 02459, United States
David Nadler, Ontario, Canada
Victoire Morgunovsky, Israel
Ronald Crane, New York, United States
Ms. Hadas Ben Porat, Israel, Israel
Shari Abraham, Israel
Amanda Lowe, TX, United States
Ms. naomie maurel, western galile, Israel
Ammihud Simon, Israel
Mr. Adrian Vonier, Germany
Dr. Ronald Eisenberg, MA, United States
Mr. דיולה צ'קברי, Israel
Karen Gordon-lakin, Israel
לאשה שמשוני, Israel
תמרה קארין דעוס, Israel
Rabbi Alan Yuter, Israel, Israel
נופר ליבנה, United States
תכלת אשכר, Israel
ליאון אלקיס, United States
Ms. מור איילה זלינגר, Israel
Prof. Jonathan Price, Israel
אתי אגמי, United States
Mr. אלכס גלינסקי, United States
Ephraim Zimand, Israel
Ever Durán, El Salvador
Rabbi Harry Rosenfeld, NM, United States
zina schiff, MA, United States
Alan Belsky, NY, United States
Rabbi Gabriel Kretzmer-Seed, NY, United States
Rabbi Daniel Askenazi, Atlántico, Colombia
Mr. DAVID TVER, OR, United States
Rabbi Mark Finkel, New Jersey, United States
Lawrence Berger, New Jersey, United States
Dr. Geoff Short, Middlesex, United Kingdom
Mr. David Eisikovits, New York, United States
Dr. Ronald Platzer, new york, United States
Mr. Nativ Winiarsky, New York, United States
Rabbi Rabbi Dr Adele Plotkin, AZ, United States
Mr. Jeffrey Jaye, NJ, United States
Dr. Isabelle Medina Sandoval, New Mexico, United States
Angelo Abdela, NEW YORK, United States
Dr. Dan Arking, MD, United States
Rabbi Monica Kleinman, Kansas, United States
Prof. Menachem Kellner, Israel
Rabbi Yoni Regev, CA, United States
Rabbi Javier Cattapan, Kansas, United States
Dr. Ariel Picard, Israel
Rabbi Jessica Graf, CA, United States
Rabbi Marvin Goodman, CA, United States
Rabbi mel Gottlieb, CA, United States
Rabbi Joshua Weinberg, NY, United States
Rabbi Mark Cooper, NJ, United States
Tom Pressman, WV, United States
Rabbi Joshua Hammerman, CT, United States
Rabbi Daniel Silverstein, Israel
Rabbi Loren Sykes, Israel
Marilyn Rivkin Crossley, Ohio, United States
Rabbi Victor Urecki, West Virginia, United States
Dina Najman, New York, United States
Rabbi Daniel Horwitz, TX, United States
Mr. Sean Ward, CA, United States
Larry Friedman, CA., United States
Rabbi Eugene Korn, Israel, Israel
Mr. Howard Wohl, NY, United States
Rabbi Mona Alfi, CA, United States
Rick Linsk, Minnesota, United States
Rabbi Hanan Schlesinger, United States
Jennifer Kaufman, CA, United States
Mr. Jon Parritz, MN, United States
Rabbi David Meyer, MA, United States
David Drot, United States
Mr. Raanan Caspi, Israel
ערן אפלבאום, United States
נגה מליניאק, United States
Mr. Victor Oscal, Guatemala, Guatemala
Rabbi Leana Moritt, NY, NJ, United States
Rabbi Robert Orkand, MA, United States
Rabbi Laura Schwartz Harari, CA, United States
Rabbi Ahud Sela, CA, United States
Leslie Dannin Rosenthal, NJ, United States
Rabbi Peter Kasdan, New Jersey, United States
Rabbi Neal Gold, MA, United States
Rabbi Simcha Daniel Burstyn, HaDarom, Israel
Rabbi Lee Diamond, Israel
Rabbi Eliezer Havivi, Pennsylvania, United States
Rabbi Jonathan Berkun, FL, United States
Rabbi Meir Feldman, NY, United States
Rabbi Deborah Zecher, MA, United States
Dr. Steven Jacobs, AL, United States
Rabbi Aaron Potek, DC, United States
Mr. דוד מרדר, Israel
Rabbi Michael Weinberg, IL, United States
Mr. Mark S. Anshan, Ontario, Canada
Rabbi Dr. Shmuly Yanklowitz, AZ, United States
William Lipsey, New Jersey, United States
Rabbi Julie Danan, NY, United States
Ms. Jessica Mehlman, NJ, United States
Rabbi Eliot Baskin, CO, United States
Rabbi David Kalb, New York, United States
Rabbi Carl Perkins, MA, United States
Rabbi Debbie Israel, California, United States
Rabbi Andrew Ettin, NC, United States
Paula Saginaw, NJ, United States
Mr. David Leit, New Jersey, United States
Rabbi Shimon Maslin, Pennsylvania, United States
Rabbi Donald Berlin, MD, United States
Rabbi Charles P Rabinowitz, New York, United States
Rabbi Alan Katz, NY, United States
Ms. Hila Tsahi, Israel
Rabbi David Krishef, MI, United States
Rabbi Matthew Futterman, NY, United States
Mr. Amir Shacham, Israel
Rabbi Morris Allen, MN, United States
Rabbi Dov Elkins, Israel, Israel
Rabbi David Levin, PA, United States
Rabbi Gary Bretton-Granatoor, MA, United States
Mr. David Bogomolny, Israel

Print Friendly, PDF & Email